Skip to main content
Two young men hugging and talking

Croeso i Melo

Hunangymorth am ddim ar gyfer eich iechyd meddwl a’ch lles

Mae Melo yn cynnwys gwybodaeth, cyngor ac adnoddau hunangymorth i’ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles.

I ddechrau, rhowch derm chwilio er mwyn dod o hyd i adnoddau penodol.

Mae’r holl ddeunyddiau’n cael eu hadolygu a’u cymeradwyo gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Aneurin Bevan University Health Board NHS Wales
A woman holding a cup of tea and looking at laptop

Categorïau iechyd meddwl a lles

Archwilio hunangymorth yn ôl categorïau

$

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer cyflyrau emosiynol, teimladau a chyflyrau iechyd meddwl penodol.

$

Gofalu am fy lles meddyliol

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth a chyngor ar bynciau megis bod yn egnïol a chysgu er mwyn eich helpu i ofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles.

$

Ymdopi â bywyd a sefyllfaoedd anodd

Adnoddau i’ch helpu i ofalu am eich lles meddyliol pan fyddwch yn profi sefyllfaoedd neu adegau anodd yn eich bywyd.

Gwybodaeth, hunangymorth a chefnogaeth

Archwilio ein holl adnoddau, cyrsiau, gwasanaethau a llinellau cymorth

Mental wellbeing resources such as books, websites, audio and reading

Adnoddau lles meddyliol

Mental wellbeing courses books

Cyrsiau lles meddyliol

Mental wellbeing helplines and services online and on the phone

Llinellau cymorth a gwasanaethau

Tystebau i Melo

Rydym wrth ein bodd yn clywed gennych!

Dywedwch wrthym am eich profiad gyda Melo – ydyn ni wedi eich helpu i ofalu am eich lles meddyliol o ddydd i ddydd? Neu efallai eich bod wedi helpu rhywun sy’n annwyl i chi? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Quote Marks Illustration

“I mi, mae Melo yn cynnig tawelwch mewn storm.”
Victoria

Quote Marks Illustration

“Mae gwefan Melo yn un o’r mannau cyfeirio rwy’n eu defnyddio ar gyfer yr unigolion y byddaf yn dod i gysylltiad â nhw trwy fy ngwaith….”
Lisa

Quote Marks Illustration

“Mae lles yn bwysig iawn ac yn enwedig yn y gweithle, mae’n rhaid i ni edrych allan am ein gilydd ac mae Melo wedi ymdrin â hyn yn berffaith – edrychwch arno!”
Kerry