Skip to main content

Croeso i Melo

Mae’n bryd rhoi eich iechyd meddwl a’ch lles yn gyntaf.

Mae Melo yn cynnwys gwybodaeth, cyngor ac adnoddau hunangymorth i helpu ofalu am eich iechyd meddwl a lles.

Aneurin Bevan University Health Board NHS Logo

Heddiw dwi angen hunangymorth ar gyfer…

Mental Health Self Help for Feelings, Symptoms and Problems

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer cyflyrau emosiynol, teimladau a chyflyrau iechyd meddwl penodol.

Mental Wellbeing Help

Gofalu am fy lles meddwl

Dewch o hyd i wybodaeth a chyngor ar bynciau fel bod yn actif a chysgu i’ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles.

Coping with Life Illustration

Ymdopi â bywyd a sefyllfaoedd anodd

Adnoddau i’ch helpu i ofalu am eich lles meddyliol pan fyddwch chi’n profi sefyllfaoedd neu adegau anodd yn eich bywyd.

Chwilio am bwnc penodol?

Mental Wellbeing Information

Pam mae hunangymorth
lles meddwl yn bwysig?

Mae Melo yn cynnwys ystod eang o adnoddau hunangymorth rhad ac am ddim a gymeradwyir gan arbenigwyr.

Gall pob un ohonom elwa o wella ein hiechyd meddwl a meithrin ein gwytnwch meddwl. Mae Melo yn darparu gwybodaeth, cyngor ac adnoddau sy’n eich helpu i ddysgu sgiliau ymarferol i ymdopi â theimladau/sefyllfaoedd anodd, a all helpu i leihau’r risg o fynd yn sâl yn feddyliol. Mae hefyd yn cynnwys cyngor arbenigol ar yr hyn y gallwn ni i gyd hefyd wella ein lles a theimlo’n hapusach.

Archwiliwch ein llyfrgell o ddeunyddiau hunangymorth sydd wedi’u cymeradwyo’n broffesiynol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Ffocws cyfryngau cymdeithasol

I elwa o’n hawgrymiadau a’n hadnoddau ar gyfer gofalu am eich lles meddyliol, ewch draw i’n sianeli cymdeithasol a
dilynwch ni!

Rydym bob amser
yn ymdrechu i wella

Datblygwyd Melo gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan mewn partneriaeth â sefydliadau a grwpiau lleol.

Os hoffech roi adborth ar ein gwefan gan gynnwys pa wybodaeth fyddai’n ddefnyddiol i chi neu adnodd newydd, cysylltwch â ni trwy lenwi ein ffurflen.

Rydym bob amser
yn ymdrechu i wella

Datblygwyd Melo gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan mewn partneriaeth â sefydliadau a grwpiau lleol.

Os hoffech roi adborth ar ein gwefan gan gynnwys pa wybodaeth fyddai’n ddefnyddiol i chi neu adnodd newydd, cysylltwch â ni trwy lenwi ein ffurflen.

Gwent Area Landscape Graphic