Skip to main content

Er na allwn ddatrys problemau bywyd, gallwn eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell i ymdopi â hwy.

Croeso i melo

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi datblygu’r wefan hon er mwyn hybu lles meddyliol pobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardaloedd hyn; Torfaen, Casnewydd, Sir Fynwy, Caerffili, Blaenau Gwent.

Ni fu gofalu am eich lles meddyliol eich hun, a lles meddyliol eich anwyliaid, erioed mor bwysig. Dyna pam fod melo yma i’ch helpu i ddatblygu sgiliau newydd a fydd yn eich cefnogi pan fo bywyd yn anodd.

NEWYDDCwrs am Rheoli StraenRhagor o wybodaeth →
Logo Melo Cymru

Newyddion lles meddyliol

5 Ffordd i Wella eich Lles Meddyliol a Chysylltu â Natur
5 Ffordd i Wella eich Lles Meddyliol a Chysylltu â Natur

Cysylltu â Natur ar gyfer eich LlesThema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni yw ‘cysylltu â natur’. Yn ystod y flwyddyn anodd ddiwethaf mae llawer ohonom wedi mwynhau pleser natur wrth i ni ailddarganfod ein hardaloedd lleol yn ystod y pandemig. Mae nifer o...

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021

Mae’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a’r thema yw ‘natur’! Mae Melo wedi gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a Cyfoeth Naturiol Cymru i roi cynghorion da ynglŷn â gwella eich lles meddyliol drwy gysylltu â natur. Mae gennym ychydig o...

Nôl i’r newyddion

Er mwn elwa gan ein cynghorion ar gyfer amsugno rhyfeddod natur, ewch i’n sianeli cyfryngau cymdeithasol a dysgu mwy!

Flourish Graphic

Er na allwn gael gwared ar broblemau bywyd, gallwn helpu i ganfod ffyrdd gwell i ymdopi â nhw.

Rydym wedi casglu’r adnoddau hunangymorth, am ddim gorau sydd ar gael a’u rhoi mewn un man. Bydd yr adnoddau yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch a gallant eich cynorthwyo i wella eich lles meddyliol. Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano yma ac efallai canfod pethau newydd.

Two people holding hands across a table

Adnoddau lles meddyliol

Porwch drwy rai o’r adnoddau a argymhelir gennym a gweld sut y gallwch wella eich lles meddyliol.

Mindfulness Graphic

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Darganfod grym ymwybyddiaeth fyfyriol – ffordd i ymateb i bwysau bob dydd bywyd mewn modd tawelach.

Rhagor o wybodaeth →

Audio & Video Graphic

Sain a Fideo

Adnoddau sain a fideo i’ch helpu i ganfod pethau syml y gallwch eu gwneud i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Children and Young People Graphic

Plant a Phobl Ifanc

Pecyn cymorth iechyd meddwl sy’n benodol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Cyrsiau lles

Learn more about mental wellbeing to help yourself and others close to you.

We have compiled a list of free online courses to help you improve your mental wellbeing. Alternatively, if you would like to improve conversations around mental wellbeing, check our the Gwent Connect 5 Workforce Programme.

People working around a table

Rydym yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i ofalu am eich lles meddyliol

Fodd bynnag, os ydych chi’n teimlo bod angen cymorth brys arnoch nawr, defnyddiwch y cysylltiadau yn y ddolen isod.

Flourish Graphic

Dod o hyd i gyfleoedd hybu lles yn eich ardal leol

Ddolenni i’ch helpu i ddod o hyd i ystod eang o weithgareddau a chefnogaeth i hybu eich lles yn eich ardal.

Tirwedd gwent