Skip to main content

Melo & Adnoddau Argraffedig Pum Ffordd Gwent at Les 

Mae amrywiaeth eang o adnoddau dwyieithog, printiedig ar gael i sefydliadau lleol.

Connect 5 Leaflet
Chwilio am ddeunyddiau hyrwyddo digidol?

Mae gennym adnoddau digidol amrywiol i hyrwyddo Melo, gan gynnwys logos Melo, sgriniau meddygfeydd teulu a thaflenni digidol.

Gweld deunyddiau digidol →

Adnoddau Pum Ffordd Gwent at Les

Mae adnoddau lles printiedig ar gael am ddim i sefydliadau sy’n lleol i ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yng Ngwent, hy Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Torfaen a Chasnewydd. Mae’r holl adnoddau yn Gymraeg a Saesneg.

Pum Ffordd Gwent at Les:

  • Poster Pum Ffordd at Les A3 – set o 5
  • Poster Pum Ffordd at Les A4 – set o 5
  • Cardiau fflach A5 Pum Ffordd at Les – set o 5
  • Cardiau post Pum Ffordd at Les A6 – set o 5
  • Pecynnau proffesiynol – yn cynnwys detholiad o bob un o’r uchod yn dibynnu ar y stoc sydd ar gael.

Adnoddau Melo

Gallwch hefyd gasglu adnoddau hyrwyddo Melo dwyieithog wedi’u hargraffu o’ch llyfrgelloedd lleol. Gwiriwch argaeledd ac oriau agor y llyfrgelloedd yn gyntaf – gweler y manylion cyswllt isod. Adnoddau hyrwyddo printiedig ar gael:

  • Cardiau busnes dwyieithog Melo
  • Taflen ddwyieithog A5 Melo
  • Poster A4 dwyieithog Melo
  • Pad rhagnodyn dwyieithog Melo A5

Sut i Archebu Adnoddau Argraffedig

Ar gyfer pecynnau proffesiynol Pum Ffordd at Les ac adnoddau Melo wedi’u hargraffu, e-bostiwch eich canolfan leol isod i archebu a threfnu casgliad. Wrth archebu nodwch pa fath o adnoddau yr ydych yn eu harchebu a’r meintiau y gofynnir amdanynt. Arhoswch am ymateb cadarnhau a fydd yn nodi pa lyfrgell a phryd y gallwch gasglu’r adnoddau hyn.

Blaenau Gwent: Blaenaugwentlibraries@aneurinleisure.org.uk
Caerffili: libraries@caerphilly.gov.uk
Sir Fynwy: libraryadmin@monmouthshire.gov.uk
Casnewydd: Admin_ABGPHT@wales.nhs.uk
Torfaen: cwmbran.library@torfaen.gov.uk

Mae’r adnoddau hyn wedi’u datblygu i’w defnyddio yn ardal Gwent. Gofynnir i chi felly a ydych yn byw a/neu’n gweithio yn ardal Gwent ar gasglu.

Os na allwch gyrraedd eich llyfrgell leol i gasglu’r adnoddau hyn a/neu pob ymholiad arall am adnoddau printiedig os gwelwch yn dda contact: Admin_ABGPHT@wales.nhs.uk