Skip to main content

Adnoddau Lles Meddyliol

Adnoddau i’ch helpu i wella eich lles

Resources Graphic
Pum Fford at Les Gwent

5 Ffordd at Les

Darganfod y pum cam y gall pawb ohonom eu cymryd i ddiogelu a gwella ein lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Additional Support Heart Icon

Cefnogaeth Ychwanegol

Deunyddiau hunangymorth ychwanegol ar gyfer pryder, iselder, hunan-barch a mwy.

Rhagor o wybodaeth →

Mental Wellbeing Apps Graphic

Apiau

Gwneud defnydd o apiau iechyd meddwl er mwyn gwella eich lles meddyliol a darparu cefnogaeth ychwanegol pan fydd ei hangen arnoch.

Rhagor o wybodaeth →

Audio & Video Graphic

Sain a Fideo

Adnoddau sain a fideo i’ch helpu i ganfod pethau syml y gallwch eu gwneud i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Books and Leaflets Graphic

Llyfrau a Thaflenni

Darganfod llyfrau a argymhellir i’ch helpu i ofalu am eich iechyd a’ch lles.

Rhagor o wybodaeth →

Children and Young People Graphic

Plant a Phobl Ifanc

Pecyn cymorth iechyd meddwl sy’n benodol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Resources for People with Learning Disabilities

Anableddau Dysgu

Deunydd ac adnoddau lles meddyliol wedi’u cynllunio’n benodol i helpu’r rheini sydd ag anabledd dysgu.

Rhagor o wybodaeth →

Mindfulness Graphic

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Darganfod grym ymwybyddiaeth fyfyriol – ffordd i ymateb i bwysau bob dydd bywyd mewn modd tawelach.

Rhagor o wybodaeth →

People with memory problems graphic

Pobl sydd â Phroblemau gyda’r Cof

Ystod eang o wybodaeth ar gyfer unrhyw un yr effeithir arnynt gan broblemau cysylltiedig â’r cof.

Rhagor o wybodaeth →

Information Book Graphic

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwefannau defnyddiol ychwanegol sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Rhannu

Os ydych yn teimlo bod y wefan neu unrhyw rai o’r adnoddau yn ddefnyddiol, rhannwch hwy gyda’ch teulu a ffrindiau.

Defnyddiwch y dolenni isod i’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol.

Wellbeing Leaf Icon

Cyrsiau Lles

Darganfod grym dysgu a’r hyn y gall ei wneud, nid dim ond i’ch iechyd meddwl, ond i iechyd meddwl y rheini sydd o’ch cwmpas.

Darganfod cyrsiau lles →