Skip to main content

Apiau Lles Meddyliol

Apiau ar gyfer eich lles meddyliol

Mental Wellbeing Apps Graphic
eQuoo Ap

eQuoo: Gêm Ffitrwydd Emosiynol

Gêm ryngweithiol seiliedig ar dystiolaeth a all roi hwb i iechyd meddwl ac emosiynol.

Lawrlwytho Ap eQuoo ar Apple Store

Lawrlwytho Ap eQuoo ar Apple Store

Lawrlwytho Ap eQuoo ar Google Play

Lawrlwytho Ap eQuoo ar Google Play
distrACT Ap

distrACT

Mae’r ap yn cynnig cyngor a gwybodaeth am hunan-niweidio ac am feddyliau’n ymwneud â hunanladdiad a gall eich helpu i ddarganfod technegau ac adnoddau hunangymorth a allai wneud i chi deimlo’n well.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Lawrlwytho Ap distrACT ar Apple Store

Lawrlwytho Ap distrACT ar Apple Store

Lawrlwytho Ap distrACT ar Google Play

Lawrlwytho Ap distrACT ar Google Play
PTSD Coach Ap

PTSD Coach

Ar gyfer y rheini sydd ag, neu a allai fod ag, anhwylder straen wedi trawma (PTSD) – mae’r adnoddau’n amrywio o sgiliau ymlacio a hunan-siarad cadarnhaol i reoli dicter a strategaethau hunangymorth cyffredin eraill.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Lawrlwytho Ap PTSD Coach ar Apple Store

Lawrlwytho Ap PTSD Coach ar Apple Store

Lawrlwytho Ap PTSD Coach ar Google Play

Lawrlwytho Ap PTSD Coach ar Google Play
Stay Alive Ap

Stay Alive

Adnodd atal hunanladdiad i’ch helpu i gadw’n ddiogel mewn argyfwng. Gallwch ei ddefnyddio os ydych chi’n meddwl am gyflawni hunanladdiad neu os ydych chi’n poeni am rywun arall a allai fod yn ystyried lladd ei hun.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Lawrlwytho Ap Stay Alive ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Stay Alive ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Stay Alive ar Google Play

Lawrlwytho Ap Stay Alive ar Google Play
Stress and Anxiety Companion Ap

Stress and Anxiety Companion

Nod yr ap hwn yw brwydro yn erbyn meddyliau negyddol a helpu i reoli straen a gorbryder.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Lawrlwytho Ap Stress and Anxiety Companion ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Stress and Anxiety Companion ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Stress & Anxiety Companion ar Google Play

Lawrlwytho Ap Stress & Anxiety Companion ar Google Play
Student Health Ap

Student Health App

Ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am wybodaeth ynglŷn â phryderon iechyd corfforol a meddyliol a ffyrdd i deimlo’n fwy hyderus ynglŷn â gofalu am eu hiechyd a’u lles.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Lawrlwytho Ap Student Health App ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Student Health App ar Apple Store

Lawrlwytho Ap Student Health App ar Google Play

Lawrlwytho Ap Student Health App ar Google Play

Adnoddau iechyd meddwl eraill

Gallwch archwilio rhagor o’n hadnoddau lles meddyliol isod

Audio & Video Graphic

Sain a Fideo

Adnoddau sain a fideo i’ch helpu i ganfod pethau syml y gallwch eu gwneud i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Books and Leaflets Graphic

Llyfrau a Thaflenni

Darganfod llyfrau a argymhellir i’ch helpu i ofalu am eich iechyd a’ch lles.

Rhagor o wybodaeth →

Children and Young People Graphic

Plant a Phobl Ifanc

Pecyn cymorth iechyd meddwl sy’n benodol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Ymwadiad

Darllenwch ein hymwadiad sy’n ymwneud ag adnoddau allanol.