Skip to main content

Plant a Phobl Ifanc

Ffyrdd i bobl ifanc feithrin rhagor o gadernid meddyliol

Children and Young People Graphic

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc

Mae’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cysylltu pobl ifanc, rhwng 11 a 25 oed, â gwefannau, apiau, llinellau cymorth a mwy i feithrin cadernid.

I gael dolenni cyflym i’r rhan berthnasol o’r pecyn cymorth, cliciwch ar un o’r dewisiadau isod neu ewch yn syth i wefan Hwb.

Graffig Lles Meddyliol COVID-19

Coronafeirws a’ch lles

Yn y rhestr chwarae hon, cewch adnoddau sy’n rhoi awgrymiadau, cyngor ac arweiniad ar y coronafeirws a ffyrdd y gallwch gynnal eich iechyd meddwl. Os oes gennych chi gwestiynau am y feirws, y cyfyngiadau symud, neu ffyrdd o gadw’n iach, dyma’r lle i chi.

Gweld y rhestr chwarae Coronafeirws →

Graffig Cymorth mewn Argyfwng

Argyfwng

Yn y rhestr chwarae hon, ceir gwybodaeth am sut i fynd ati i gael y cymorth gorau i chi, waeth beth fydd hwnnw.

Gweld y rhestr chwarae argyfwng →

Graffig Gorbryder

Gorbryder

Yn y rhestr chwarae hon, cewch bob math o adnoddau ar-lein i’ch helpu pan fyddwch yn teimlo’n orbryderus neu dan straen. Gall hyn fod yn bersonol iawn, felly cymerwch eich amser i ddod o hyd i’r hyn sydd orau i chi.

Gweld y rhestr chwarae gorbryder →

Graffig Cadw’n Iach

Cadw’n iach

Tra bo rhestrau chwarae eraill y pecyn cymorth iechyd meddwl hwn yn ymwneud â gofalu am eich lles meddyliol, bydd y rhestr chwarae hon yn eich helpu i wneud ymarfer corff. Bydd defnyddio’r adnoddau hyn yn helpu i roi hwb i’ch ffitrwydd ac yn tanio’r ymennydd felly beth amdani?

Gweld y rhestr chwarae cadw’n iach →

Graffig Hwyliau isel

Hwyliau isel

Yn y rhestr chwarae hon, cewch adnoddau sy’n rhoi cyngor, syniadau ac anogaeth i’ch helpu i ymateb i heriau bywyd. Does dim ots sut ydych chi’n teimlo, mae yna wastad ffyrdd i ddiogelu a chryfhau eich iechyd meddwl.

Gweld y rhestr chwarae hwyliau isel →

Graffig Torcalon Colled

Colled

Bydd profiad pawb o golled yn wahanol, ac yn y rhestr chwarae hon ceir ystod o wahanol adnoddau, felly cymerwch eich amser i ddod o hyd i’r un sy’n iawn i chi. Cofiwch fod yna bob amser bobl a all eich helpu, yn athrawon, aelod o’r teulu/gofalwr, ffrind neu eich meddyg teulu.

Gweld rhestr chwarae colled →