Skip to main content

Pobl sydd â Phroblemau gyda’r Cof

Cymorth ac adnoddau cefnogaeth ar gyfer pobl sydd â phroblemau cysylltiedig â’r cof

People with Memory Problems Photo Album Graphic

Cymdeithas Alzheimer

Ystod eang o ffeithlenni a llyfrynnau sydd wedi’u creu i gefnogi a rhoi gwybodaeth i unrhyw un yr effeithir arnynt gan ddementia.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Elderly couple stood on a beach

BBC Reminiscence Archive

Mae’r archif hon yn rhoi mynediad at ddetholiad o gynnwys o Archifau’r BBC, a fwriadwyd i gefnogi therapi hel atgofion.

Dim ond yn Saesneg y mae hon ar gael.

Elderly woman smiling

BBC Music Memories

Bwriad y wefan hon yw defnyddio cerddoriaeth i helpu pobl i ailgysylltu â’u hatgofion mwyaf pwerus.

Dim ond yn Saesneg y mae hon ar gael.

Focus close up of piano

Colour Collections

Mae llyfrgelloedd, archifau a sefydliadau diwylliannol eraill ledled y byd yn rhannu taflenni lliwio a llyfrau am ddim yn seiliedig ar ddeunyddiau yn eu casgliadau. Maent ar gael i’w lawrlwytho a’u hargraffu.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Close up of person colouring a printed drawing

Dementia UK

Amrywiaeth o daflenni gan nyrsys arbenigol dementia ar gyfer y rheini sydd â dementia a’u teuluoedd a’u gofalwyr, mewn sawl iaith.

Elderly woman sat beside young girl

Rhwydwaith Arloesedd ar gyfer Iechyd (HIN)

Canllaw ar gyfer adnoddau ar-lein i’r rheini sy’n darparu gofal ar gyfer pobl sydd â dementia.

Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o apiau a gwefannau – efallai y bydd angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch i gael mynediad at rai ohonynt.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Person pushing an elderly woman in a wheelchair in a field

M4D Radio

Gorsaf radio ar-lein yn unig ar gyfer pobl sydd â dementia a’u gofalwyr.

Dim ond yn Saesneg y mae hon ar gael.

Elderly woman sat with younger woman in park

Cefnogaeth Dementia Prin

Adnoddau celfyddydol a chreadigol sy’n addas ar gyfer unigolion sydd â dementia.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Focus on embroidery craft

The Sporting Memories

Defnyddio atgofion chwaraeon a gweithgarwch corfforol, i helpu gydag unigrwydd, hwyliau isel a dementia.

Ar gael yn Saesneg yn unig.

Elderly couple sat on cliff overlooking the sea

Adnoddau iechyd meddwl eraill

Gallwch archwilio rhagor o’n hadnoddau lles meddyliol isod

Information Book Graphic

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Gwefannau defnyddiol ychwanegol sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Pum Fford at Les Gwent

5 Ffordd at Les

Darganfod y pum cam y gall pawb ohonom eu cymryd i ddiogelu a gwella ein lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Additional Support Heart Icon

Cefnogaeth Ychwanegol

Deunyddiau hunangymorth ychwanegol ar gyfer pryder, iselder, hunan-barch a mwy.

Rhagor o wybodaeth →

Ymwadiad

Darllenwch ein hymwadiad sy’n ymwneud ag adnoddau allanol.