Skip to main content

Adnoddau Sain a Fideo ar gyfer Lles Meddyliol

Deunydd fideo a sain ar gyfer eich lles meddylio

Audio and video graphic

Fideos

Awgrymiadau Lles Meddyliol ar gyfer y pandemig Covid

Os ydych chi’n teimlo dan straen, yn orbryderus neu’n isel eich ysbryd, neu dim ond am deimlo’n hapusach, gall gwefan y GIG helpu. Gallwch gael mynediad at ganllawiau sain lles meddyliol am ddim sy’n gallu helpu gyda hwyliau isel, gorbryder, problemau cysgu a mwy.

Dyma ddolen i fideos (ar gael mewn nifer o ieithoedd) gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion. Fideos byr 3 munud o hyd ydynt sy’n ymdrin â phethau syml y gallwch eu gwneud i gefnogi eich lles meddyliol yn ystod y pandemig.

Mae’r fideos ar gael mewn Somalieg, Malaialam, Arabeg, Bengaleg, Gwjarati, Wrdw/Hindi, Marathi, Rwmaneg, Cantoneg, Pwnjabi, Iorwba, Groeg, Sbaeneg, Pashto, Hawsa, Mandarin a Saesneg.

Woman looking at laptop and wearing earphones

Fideos

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Mae Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol BIP AB wedi cynhyrchu ychydig o fideos YouTube byr:

Mental Wellbeing Video Graphic

Cerdded

Symud

Eistedd

Sganio’r Corff

Gofod Anadlu 3 Cam

Adnoddau iechyd meddwl eraill

Gallwch archwilio rhagor o’n hadnoddau lles meddyliol isod

Books and Leaflets Graphic

Llyfrau a Thaflenni

Darganfod llyfrau a argymhellir i’ch helpu i ofalu am eich iechyd a’ch lles.

Rhagor o wybodaeth →

Children and Young People Graphic

Plant a Phobl Ifanc

Pecyn cymorth iechyd meddwl sy’n benodol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Resources for People with Learning Disabilities

Anableddau Dysgu

Deunydd ac adnoddau lles meddyliol wedi’u cynllunio’n benodol i helpu’r rheini sydd ag anabledd dysgu.

Rhagor o wybodaeth →

Rhannu

Os ydych yn teimlo bod y wefan neu unrhyw rai o’r adnoddau yn ddefnyddiol, rhannwch hwy gyda’ch teulu a ffrindiau.

Defnyddiwch y dolenni isod i’n dilyn ar gyfryngau cymdeithasol.

Wellbeing Leaf Icon

Cyrsiau Lles

Darganfod grym dysgu a’r hyn y gall ei wneud, nid dim ond i’ch iechyd meddwl, ond i iechyd meddwl y rheini sydd o’ch cwmpas.

Darganfod cyrsiau lles →