Skip to main content

Blog Gwesteion Articles

Wythnos Gofalwyr: Daliwch ati, mae gobaith bob amser

Wythnos Gofalwyr: Daliwch ati, mae gobaith bob amser

gan Leigh *Rwy'n gweithio fel Ymarferydd Adfer ar hyn o bryd, yn cefnogi gofalwyr yn Sir Fynwy. Cyn dechrau yn y swydd hon, doeddwn i ddim yn sylweddoli fy mod i hefyd yn ofalwr. Roeddwn i'n gofalu am fy merch hynaf, ac roeddwn i'n meddwl fy mod yn bod yn rhiant trwy...

Manteision Gwirfoddoli!

Manteision Gwirfoddoli!

gan Bethan Warrington *Sut y gall gwirfoddoli gynorthwyo eich lles a lleihau unigrwydd.Helo! Fy enw i yw Bethan Warrington a fi yw’r Swyddog Gwirfoddoli ar gyfer GAVO yn Sir Fynwy. Fy rôl yw gweithio gydag elusennau i wneud yn siŵr bod ganddynt bopeth sydd ei angen...

Mis Balchder: Sut y gwnes i oresgyn meddyliau negyddol

Mis Balchder: Sut y gwnes i oresgyn meddyliau negyddol

gan Gino Parisi*Wrth bendroni ynglŷn â chynnwys y blog hwn mewn perthynas ag iechyd meddwl, rydw i’n edrych yn ôl ar fy mywyd a’r heriau rydw i wedi’u profi. Roedd tyfu i fyny yn hoyw mewn teulu Eidalaidd caeth a mynychu ysgol breswyl Gatholig yn y 70au a’r 80au yn...