Skip to main content

Uncategorised Articles

Dod o Hyd i’ch Ffordd – Melo x Samaritans

Dod o Hyd i’ch Ffordd – Melo x Samaritans

Yn gynharach eleni lansiodd Samariaid Cymru adnodd newydd, Dod o Hyd i’ch Ffordd: Canllaw i unrhyw un sy'n cael trafferth i ymdopi. Fe’i lansiwyd ar ôl i’r DU ddechrau ar y cyfnod clo, lle profodd llawer deimladau o bryder dwysach gydag aflonyddwch i’w bywydau pob...

Ymarferion Caredigrwydd

Ymarferion Caredigrwydd

Caredigrwydd, gofalu am eraill, gofalu am eich hun, cysylltu, a chymuned. A oes digon o’r rhain yn eich bywyd chi?Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.Beth yw The Compassion Project? Mae’r Ymarferion Caredigrwydd a rennir gan The Compassion Project wedi cael eu...

‘Dim Dieithriaid’ – Men’s Den Blaenau Gwent

‘Dim Dieithriaid’ – Men’s Den Blaenau Gwent

[dsm_text_notation before_text="Does " notation_text="dim dieithriaid yma," after_text="dim ond ffrindiau nad ydych wedi’u cyfarfod. " notation_type="highlight" notation_color="#A6E9F4" notation_width="3" heading_html_tag="h4" _builder_version="4.9.7"...

Wythnos Gofalwyr 2021

Wythnos Gofalwyr 2021

[dsm_text_notation before_text="Beth yw " notation_text="Wythnos Gofalwyr" after_text="?" notation_type="highlight" notation_color="#A6E9F4" notation_width="2" _builder_version="4.9.6" _module_preset="default" header_font_size="29px"...

5 Ffordd i Wella eich Lles Meddyliol a Chysylltu â Natur

5 Ffordd i Wella eich Lles Meddyliol a Chysylltu â Natur

Cysylltu â Natur ar gyfer eich LlesThema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni yw ‘cysylltu â natur’. Yn ystod y flwyddyn anodd ddiwethaf mae llawer ohonom wedi mwynhau pleser natur wrth i ni ailddarganfod ein hardaloedd lleol yn ystod y pandemig. Mae nifer o...

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021

Mae’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a’r thema yw ‘natur’! Mae Melo wedi gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a Cyfoeth Naturiol Cymru i roi cynghorion da ynglŷn â gwella eich lles meddyliol drwy gysylltu â natur. Mae gennym ychydig o...