Skip to main content

Uncategorised Articles

Dod o Hyd i’ch Ffordd – Melo x Samaritans

Dod o Hyd i’ch Ffordd – Melo x Samaritans

Yn gynharach eleni lansiodd Samariaid Cymru adnodd newydd, Dod o Hyd i’ch Ffordd: Canllaw i unrhyw un sy'n cael trafferth i ymdopi. Fe’i lansiwyd ar ôl i’r DU ddechrau ar y cyfnod clo, lle profodd llawer deimladau o bryder dwysach gydag aflonyddwch i’w bywydau pob...

Ymarferion Caredigrwydd

Ymarferion Caredigrwydd

Caredigrwydd, gofalu am eraill, gofalu am eich hun, cysylltu, a chymuned. A oes digon o’r rhain yn eich bywyd chi?Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.Beth yw The Compassion Project? Mae’r Ymarferion Caredigrwydd a rennir gan The Compassion Project wedi cael eu...

‘Dim Dieithriaid’ – Men’s Den Blaenau Gwent

‘Dim Dieithriaid’ – Men’s Den Blaenau Gwent

[dsm_text_notation before_text="Does " notation_text="dim dieithriaid yma," after_text="dim ond ffrindiau nad ydych wedi’u cyfarfod. " notation_type="highlight" notation_color="#A6E9F4" notation_width="3" heading_html_tag="h4" _builder_version="4.9.7"...

Wythnos Gofalwyr 2021

Wythnos Gofalwyr 2021

[dsm_text_notation before_text="Beth yw " notation_text="Wythnos Gofalwyr" after_text="?" notation_type="highlight" notation_color="#A6E9F4" notation_width="2" _builder_version="4.9.6" _module_preset="default" header_font_size="29px"...