Skip to main content
need help now

Angen cymorth brys ar gyfer argyfwng iechyd meddwl neu deimlo’n hunanladdol?

Teimladau hunanladdol, argyfwng iechyd meddwl a hunan-niwed

Cliciwch ar y botwm sydd fwyaf perthnasol i chi i ddod o hyd i gynnwys cysylltiedig

s

Rwy'n teimlo'n hunanladdol

Mae fy mywyd mewn perygl uniongyrchol

Rwy'n meddwl am hunanladdiad

Rwy'n poeni am rywun sy'n teimlo'n hunanladdol

Rwy'n profi argyfwng iechyd meddwl

Rwyf wedi cael fy effeithio gan hunanladdiad ac rwy'n edrych am gefnogaeth

Gwybodaeth a chymorth ar gyfer atal hunan-niwed

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →