Skip to main content

Ceisio Cymorth Brys Nawr

Beth i’w wneud os ydych angen cymorth ar unwaith

Graffig Ceisio Cymorth Brys Nawr

Os oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd.

Os ydych yn teimlo bod eich bywyd, neu fywyd rhywun arall, mewn perygl, ffoniwch 999 neu ewch i’ch adran Damweiniau ac Achosion Brys leol.

Beth i’w wneud

— Ffonio 999

— Mynd i’ch adran Damweiniau ac Achosion Brys leol

Os oes rhywun yn teimlo’n hunanladdol

Os ydych chi neu rywun arall yn teimlo’n hunanladdol ac yn ei chael hi’n anodd siarad â rhywun:

  • Ceisiwch gyngor a chefnogaeth gan eich meddyg teulu ar frys.
  • Neu, os ydych mewn trallod ac angen cymorth ar unwaith ac yn methu gweld meddyg teulu, gallwch ffonio 111 tu allan i oriau a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i’r gefnogaeth a’r cymorth sydd ei angen arnoch.
  • Cysylltwch â’ch tîm argyfwng iechyd meddwl, os oes gennych un.

Beth i’w wneud

— Ceisio cymorth gan eich/eu meddyg teulu

— Ffonio 111

— Cysylltu â’ch tîm argyfwng

Graffig Poeni am Rywun Arall

Ydych chi’n poeni amdanoch chi eich hun neu rywun arall?

Os ydych yn poeni amdanoch eich hun neu rywun sy’n agos i chi, edrychwch ar ein tudalen sy’n llawn adnoddau i’ch helpu mewn cyfnod o angen.

Adnoddau pan fyddwch yn poeni amdanoch eich hun neu rywun arall →