Skip to main content

Meddyliau am hunanladdiad

Beth i’w wneud os ydych chi’n meddwl am hunanladdiad

Suicide and Suicidal Thoughts

Rwy’n meddwl am hunanladdiad

  • Os ydych chi’n teimlo eich bod chi eisiau marw, mae cymorth a chefnogaeth gyfrinachol am ddim ar gael nawr i’ch cadw’n ddiogel.
  • Gallwch godi’r ffôn, anfon neges destun neu e-bost. Mae staff hyfforddedig yn aros i siarad â chi, waeth pa mor anodd. Dewch o hyd i linellau cymorth yma.
  • Gallwch chi hefyd siarad â rhywun rydych chi’n ei adnabod ac yn ymddiried ynddo. Peidiwch ymaflyd â’ch teimladau ar eich pen eich hun.
  • Gall y ffynonellau cymorth eraill hyn fod o gymorth hefyd.
  • Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, mewn perygl uniongyrchol cliciwch yma.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys, mae'n argyfwng.

Os na allwch gadw’ch hun yn ddiogel, mae’n argyfwng. Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb.

Dolenni cyflym i gymorth ac adnoddau lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →