Skip to main content

Poeni am rywun yn teimlo’n hunanladdol

Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni am rywun sy’n teimlo’n hunanladdol

Suicide and Suicidal Thoughts

Os teimlwch fod eu bywyd mewn perygl dybryd:

  • Ffoniwch ambiwlans ar 999 neu ewch â nhw i’w Hadran A&E lleol.
  • Mae’n hanfodol eu bod yn siarad â rhywun am sut y maent yn teimlo a’u cael yn rhywle y maent yn teimlo’n ddiogel.
  • Mae cefnogaeth am ddim ar gael ar hyn o bryd i’w cadw’n ddiogel. Defnyddiwch linellau cymorth a llinellau cymorth i gael cymorth ar eu cyfer.

Os yw rhywun wedi dweud wrthych eu bod yn meddwl am hunanladdiad, mae’n bwysig eu bod yn siarad â rhywun a all eu cefnogi.

  • Mae cymorth a chefnogaeth gyfrinachol am ddim ar gael ar hyn o bryd i’w cadw’n ddiogel. Dewch o hyd i linellau cymorth yma.
  • Gallant godi’r ffôn, anfon neges destun neu e-bost. Mae staff hyfforddedig yn aros i siarad â nhw, waeth pa mor anodd. Dewch o hyd i linellau cymorth yma.
  • Gallant hefyd siarad â rhywun y maent yn ei adnabod ac yn ymddiried ynddo. Dywedwch wrthyn nhw nad oes angen iddyn nhw gael trafferth gyda’u teimladau ar eu pen eu hunain.
  • Gall y ffynonellau cymorth eraill hyn fod o gymorth hefyd.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys, mae'n argyfwng.

Os na allwch gadw’ch hun yn ddiogel, mae’n argyfwng. Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb.

Dolenni cyflym i gymorth ac adnoddau lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →