Skip to main content

Profi argyfwng iechyd meddwl

Beth i’w wneud os ydych chi’n profi argyfwng iechyd meddwl

Mental health crisis

Rwy’n profi argyfwng iechyd meddwl

Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, yn profi argyfwng iechyd meddwl neu’n teimlo’n ofidus, mae’n bwysig cael cymorth neu gyngor cyn gynted â phosibl. Ewch i Argyfwng Iechyd Meddwl (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – gig.cymru) i gael rhagor o wybodaeth am bwy i gysylltu â nhw neu ble i fynd.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys, mae'n argyfwng.

Os na allwch gadw’ch hun yn ddiogel, mae’n argyfwng. Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb.

Dolenni cyflym i gymorth ac adnoddau lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →