Skip to main content

Rwy’n teimlo’n hunanladdol

Beth i’w wneud os ydych chi’n teimlo’n hunanladdol

Get Urgent Help Graphic

Mae fy mywyd mewn perygl uniongyrchol

Os teimlwch y gallech geisio lladd eich hun, neu y gallech niweidio eich hun yn ddifrifol, mae’n bwysig eich bod yn ceisio cymorth brys:

  • Ffoniwch 999 am ambiwlans.
  • Ewch yn syth i A&E, os gallwch chi.
  • Neu ffoniwch eich tîm argyfwng lleol, os yw eu rhif gennych.
  • Mae’n hanfodol eich bod chi’n siarad â rhywun am sut rydych chi’n teimlo a chyrraedd rhywle rydych chi’n teimlo’n ddiogel.
  • Mae cefnogaeth am ddim ar gael ar hyn o bryd i’ch cadw’n ddiogel. Defnyddiwch linellau cymorth a llinellau testun i gael cymorth.

If you can’t do this by yourself, ask someone to help you. Mental health crisis and emergencies are serious. You are not a burden, and you are not wasting anyone’s time.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth brys, mae'n argyfwng.

Os na allwch gadw’ch hun yn ddiogel, mae’n argyfwng. Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb.

Dolenni cyflym i gymorth ac adnoddau lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →