Skip to main content

Rheoli Straen

Cwrs am ddim yw Rheoli Straen a fydd yn eich dysgu sut i reoli straen mewn chwe cham hawdd.

Mae’r cwrs yn defnyddio eflennau o Therapi Ymddygiadol Gwybyddol a sgiliau Seicoleg Gadarnhaol er mwyn eich helpu i reoli eich straen presennol ac ymdopi â phroblemau y gallech eu wynebu yn y dyfodol.

A fyddech cystal â nodi mai cwrs Saesneg yw hwn.

Flourish Graphic

Dyddiadau’r Cwrs Rheoli Straen:

Mae 6 sesiwn i’r cwrs ac fe’u cynhelir fel dosbarthiadau ar-lein drwy Microsoft Teams. Gallwch ymuno ag unrhyw sesiwn unigol, ond cewch y budd mwyaf drwy fynychu’r 6 sesiwn.

Mae dau fath o sesiwn – sesiynau prynhawn a gynhelir rhwng 1:30pm a 3:30pm a sesiynau gyda’r hwyr a gynhelir rhwng 5:30pm a 7:30pm.

Sgroliwch neu defnyddiwch y botymau dolenni cyflym i weld dyddiadau cyrsiau sydd i ddod ac ymunwch â’r dolenni ar y dyddiad a’r amser perthnasol.

Sut i fynychu

Defnyddiwch y dolenni i gael mynediad i ddosbarthiadau ar y dyddiadau a’r amseroedd a nodir.

Zoom Logo
Canllaw sut i ddefnyddio Microsoft Teams

Canllaw cam wrth gam ar gyfer defnyddio Microsoft Teams.

Darllen mwy →

Darparwr cyrsiau Rheoli Straen

Zoom Logo
Adnoddau am ddim a gwybodaeth am y cwrs

Rhagor o wybodaeth →

Adnoddau ychwanegol i’ch helpu i reoli eich lefelau straen

Pum Fford at Les Gwent

5 Ffordd at Les

Darganfod y pum cam y gall pawb ohonom eu cymryd i ddiogelu a gwella ein lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Mindfulness Graphic

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Darganfod grym ymwybyddiaeth fyfyriol – ffordd i ymateb i bwysau bob dydd bywyd mewn modd tawelach.

Rhagor o wybodaeth →

Additional Support Heart Icon

Cefnogaeth Ychwanegol

Deunyddiau hunangymorth ychwanegol ar gyfer pryder, iselder, hunan-barch a mwy.

Rhagor o wybodaeth →