Skip to main content

Cyrsiau Iechyd Meddwl a Lles

Cyrsiau Rhad Ac Am Ddim

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o gyrsiau wedi'u teilwra ar
gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Yn dangos 4 o ganlyniadau
Perinatal Wellbeing Course by SilverCloud

Man ar gyfer Lles Amenedigol – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim gan GIG Cymru sydd ar gael i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru â Meddyg Teulu yng Nghymru. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i helpu menywod a dynion i wella eu lles yn ystod beichiogrwydd a hyd at flwyddyn ar ôl hynny. Mae’n dysgu’r newidiadau y gallech eu profi yn ystod y cyfnod hwn, a phwysigrwydd ceisio cymorth, gosod nodau a hunanofal. Yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).

Gellir ei gwblhau ar eich cyflymder eich hun dros tua 6 wythnos ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Enjoy Your Bump/Pregnancy Course

Cwrs Mwynhau Eich Bwmp/Beichiogrwydd – Byw Bywyd yn Llawn

Gall y cwrs hwn helpu mamau a rhieni i gael y gorau o’u profiadau cyn-geni. Mae cyfranogwyr yn dysgu ffyrdd o wella sut maent yn teimlo fel eu bod yn mwynhau eu beichiogrwydd ac yn paratoi ar gyfer y newidiadau sydd i ddod. Mae gan y cwrs hwn 5 modiwl.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Enjoy Your Baby Course for new parents in Welsh language

Cwrs Mwynhau Eich Babi i Rieni Newydd (Cymraeg) – Byw Bywyd yn Llawn

Mae’r llyfr a’r cwrs hwn wedi’u hanelu at rieni sydd â babi newydd. Mae’n rhoi gwybodaeth, awgrymiadau a syniadau i’ch helpu i fwynhau’ch babi, creu cysylltiad cadarn, a gofalu amdanoch eich hun hefyd.
Darperir y cwrs hwn yn Gymraeg ac mae ganddo 6 modiwl.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Enjoy Your Baby Course for new parents

Cwrs Mwynhau Eich Babi i Rieni Newydd – Byw Bywyd yn Llawn

Mae’r llyfr a’r cwrs hwn wedi’u hanelu at rieni sydd â babi newydd. Mae’n rhoi gwybodaeth, awgrymiadau a syniadau i’ch helpu i fwynhau’ch babi, creu cysylltiad cadarn, a gofalu amdanoch eich hun hefyd.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →