Skip to main content

Cyrsiau Iechyd Meddwl a Lles

Cyrsiau Rhad Ac Am Ddim

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o gyrsiau wedi'u teilwra ar
gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Yn dangos 7 o ganlyniadau
Suicide First Aid: Understanding Suicide Intervention

Cymorth Cyntaf ar Hunanladdiad: Plant a Phobl Ifanc

Mae’r cwrs wedi’i ddatblygu er mwyn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i gyfranogwyr ddeall bod hunanladdiad yn un o’r marwolaethau mwyaf ataliadwy ymhlith plant a phobl ifanc.

Dysgu mwy
Suicide First Aid: Lite

SFA: Hunanladdiad Cymorth Cyntaf Lite

Hyfforddiant Rhithwir Cymorth Cyntaf Hunanladdiad

Cyflwynir y rhaglen hon dros 3 awr fel sesiwn ymwybyddiaeth atal hunanladdiad ac mae’n addysgu theori ac ymarfer sgiliau ymyrraeth hunanladdiad y gellir eu defnyddio mewn unrhyw leoliad proffesiynol neu bersonol.

Dysgu mwy
Ar-lein Gweithwyr proffesiynol
Gwent Connect 5

Rhaglen Hyfforddiant Connect 5 Gwent

Mae Rhaglen Hyfforddwyr Connect 5 Gwent ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gwella eu lles meddyliol ac a hoffai rannu eu gwybodaeth ag eraill.

Dysgu mwy
Ar-lein Gweithwyr proffesiynol Hunan-gyfarwyddo
Papyrus Course

Hyfforddiant Atal Hunanladdiad – PAPYRUS

Mae PAPYRUS yn rhoi cyflwyniad i atal hunanladdiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb am ddim. Y nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o hunanladdiad ac atal hunanladdiadau, datblygu gobaith ac annog gweithredu er mwyn cael cymuned ddiogelach o ran hunanladdiadau a deall pwysigrwydd hunanofal.

Dysgu mwy
Ar-lein Wyneb yn wyneb
Suicide First Aid: Understanding Suicide Intervention

SFA: Deall Ymyrraeth Hunanladdiad

Mae’r cwrs undydd hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r offer i ddysgwyr ddeall bod hunanladdiad yn un o’r marwolaethau mwyaf ataliadwy a gall rhai sgiliau sylfaenol helpu rhywun i gadw’n ddiogel rhag eu meddyliau ac aros yn fyw. Am ddim i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngwent.

Dysgu mwy
Ar-lein Gweithwyr proffesiynol
ZSA-Course

Zero Suicide Alliance

Gall adnabod arwyddion rhybudd ar gyfer hunanladdiad a sut i gael cymorth achub bywydau.

Mae Zero Suicide Alliance’s yn darparu cyrsiau hyfforddiant ymwybyddiaeth o hunanladdiad ar-lein am ddim: cwrs cyflwyno byr iawn (5-10 munud) cwrs ymwybyddiaeth bellach (20 munud). Mae’r ddau yn rhoi sgiliau i bobl helpu rhywun a allai fod yn meddwl am ladd ei hun.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael. 

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Gwent N-gage Logo

N-Gage Gwent

Hyfforddiant camddefnyddio alcohol a sylweddau am ddim i weithwyr proffesiynol.

Mae’r hyfforddiant yn ymdrin ag ymwybyddiaeth o ddefnydd sylweddau; sgrinio am ddefnydd pobl ifanc o sylweddau ac ymateb i bobl ifanc sy’n defnyddio sylweddau a gweithio gyda nhw; defnydd sylweddau a datblygiad pobl ifanc; a Sylweddau Seicoweithredol Newydd.

Dysgu mwy
Gweithwyr proffesiynol

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →