Skip to main content

Bywyd ACTif

Gall y cwrs eich helpu chi i gymryd mwy o reolaeth dros eich gweithredoedd, fel bod bywyd o ddydd i ddydd yn dod yn llai trallodus ac yn fwy pleserus.

Datblygwyd y cwrs ar eich cyfer gan Dr Neil Frude a bydd yn eich helpu chi i ganfod yr hyn sy’n wirioneddol bwysig i chi ac yn rhoi’r sgiliau i chi allu byw eich bywyd gyda mwy o hyder a mwy o ymdeimlad o bwrpas.

mental wellbeing and nature

Sut i fynychu

Dechreuwch y cwrs drwy glicio ar fideo ACT 1 isod. Mae pedwar fideo a phob un yn para tua 40 munud. Gallwch gael saib ar unrhyw adeg a dod yn ôl atynt os bydd angen i chi gael hoe.

Rydym yn argymell cymryd diwrnod neu ddau rhwng pob fideo er mwyn ymarfer y dysgu.

Zoom Logo
Adnoddau am ddim a gwybodaeth am y cwrs

Rhagor o wybodaeth →

ACT 1

Nid Chi yw Eich Meddw

Dysgwch am sut mae eich Meddwl yn gweithio – a sut y mae’n aml yn gweithio yn eich erbyn. Ond drwy gymryd mwy o reolaeth, gallwch atal eich Meddwl rhag difetha pethau i chi.

ACT 2

Wynebu Bywyd

Rydym yn aml yn gwneud ymdrech fawr i osgoi neu newid pethau na ellir eu newid, a gall hyn wneud pethau’n waeth i ni. Mae’n aml yn well Derbyn.

ACT 3

Bod yn Ofalgar

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ein galluogi i ganolbwyntio mwy ar y presennol – ac mae manteision hyn yn bwerus iawn. Dysgwch sut i ymarfer y grefft o ‘sylwi yn unig’.

White Headphones
Ymarferwch eich sgiliau gydag Ymarferion Sain

Rhagor o wybodaeth →

ACT 4

Byw yn Ddoeth, Byw yn Dda

Beth sy’n bwysig i chi? Beth ydych chi wir yn poeni amdano? Darganfyddwch sut y gall gweithredu yn unol â’ch gwerthoedd fod y ffordd orau i chi gael bywyd gwell.

Bywyd ACTif datblygwyd gan

Photo of an elderly man Dr Neil Frude
Dr Neil Frude

Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol

Photo of an elderly man Dr Neil Frude
Dr Neil Frude

Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol

Cynhyrchwyd gan

Public Health Wales Logo
Improvement Cymru Logo

Adnoddau ychwanegol i’ch helpu i reoli eich lefelau straen

Self-Help Wellbeing Resources

Self-help Resources

Professionally approved self-help resources to help you improve your mental wellbeing.

Explore resources →

Mental Health Helplines Support

Helplines and Support

Support services you can reach by phone, text message, email or websites to help keep you safe.

Find helplines →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Get Involved in your Community

Find opportunities in your local area to look after your wellbeing including events and activities.

Find local opportunities →