Skip to main content

Meddylgarwch am Bob Dydd

Cwrs meddylgarwch, 6 wythnos am ddim trwy weminar. Ar gyfer pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Fynwy, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent.

Mae Meddylgarwch am Bob Dydd yn gwrs gweminar, sy’n rhoi cyflwyniad i feddylgarwch ac arferion dan arweiniad.

Gwneud meddylgarwch eich ffordd sy’n addas i chi. Nid oes angen profiad blaenorol.

Ymunwch â’r weminar gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Sylwch:

Ar y cwrs hwn, caiff eich camera a’ch meicroffon eu diffodd i barchu eich preifatrwydd. Nid oes unrhyw ddisgwyliad i chi siarad, er y gallwch ofyn cwestiynau i’r ymarferydd yn y nodwedd sgwrsio preifat.

Darparwr cyrsiau

Gyd-ddarparu gan ymarferwyr Iechyd Aneurin Bevan Camau Bwrdd a Chymoedd.

Aneurin Bevan University Health Board Logo
Valley Steps Logo

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cwrs ‘Mindfulness for Everyday’?

E-bostiwch gan ddefnyddio’r manylion isod i fynegi’ch diddordeb mewn mynychu.

[email protected]