Skip to main content

Cyrsiau Iechyd Meddwl a Lles

Cyrsiau Rhad Ac Am Ddim

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o gyrsiau wedi'u teilwra ar
gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Yn dangos 36-48 allan o 64 o ganlyniadau
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag COVID-19 – SilverCloud

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i reoli eich iechyd meddwl yn ystod y pandemig COVID-19.
Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag Ffobia – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Cynlluniwyd y rhaglen hon i’ch helpu i leddfu symptomau ffobia a’ch helpu i wynebu a rheoli’r ofn llethol a achosir gan sefyllfa neu wrthrych.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag Panig – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Mae’r rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu’r sgiliau i fynd i’r afael â’r symptomau sydd wrth wraidd eich panig; ofn colli rheolaeth, neu y gall rhywbeth drwg iawn ddigwydd neu fod yn digwydd, ac ofn cyson am byliau o banig yn y dyfodol. Mae technegau effeithiol, megis amlygiad graddol, yn eich helpu i wynebu eich ofnau ac ymdopi â gorbryder yn hytrach na brwydro yn ei erbyn.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
SilverCloud Mental Health Courses

Man rhag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio i’ch helpu i i ddeall a rheoli meddyliau negyddol ymwthiol ac ymddygiadau ailadroddus a all fod yn ofidus ac annymunol. Byddwch yn dysgu technegau effeithiol i’ch helpu i ymateb i feddyliau obsesiynol, heb ymddwyn yn orfodol.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Man rhag Pryder ynghylch Iechyd

Man rhag Pryder ynghylch Iechyd – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Mae’r rhaglen pryder iechyd yn cynnwys nifer o fodiwlau, gallwch gwblhau’r rhain yn eich amser eich hun ac ar eich cyflymder eich hun dros gyfnod o tua wyth wythnos. Bydd eich cefnogwr ar-lein yn eich arwain ac yn rhoi adborth.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

 

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
General Anxiety Disorder Course

Man rhag Anhwylder Pryder Cyffredinol (GAD) – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Mae’r rhaglen hon yn edrych ar y materion sydd wrth wraidd eich gorbryder. Mae’n eich helpu i reoli ansicrwydd a’r pryder sy’n digwydd, a bydd yn eich helpu i ddatblygu dulliau i reoli hyn mewn ffordd fwy cytbwys.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Social Anxiety Course - SilverCloud

Man rhag Pryder Cymdeithasol – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu sut i oresgyn ofn parhaus sefyllfaoedd cymdeithasol a sut rydych chi’n meddwl y gallai eraill eich gweld.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael. 

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Depression Course - SilverCloud

Man rhag Iselder – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu ffyrdd o oresgyn a rheoli teimladau o hwyliau isel ac iselder. Byddwch yn dysgu ffyrdd ymarferol o ymdopi â meddyliau ac ymddygiadau anfuddiol a’r teimladau corfforol annymunol a’r emosiynau anodd weithiau sy’n gysylltiedig ag iselder.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Anxiety and Depression Course - SilverCloud

Man rhag Pryder ac Iselder – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddysgu ffyrdd o oresgyn a rheoli teimladau o hwyliau isel, iselder a gorbryder. Byddwch yn dysgu ffyrdd ymarferol o ymdopi â meddyliau ac ymddygiadau anfuddiol a’r teimladau corfforol annymunol a’r emosiynau anodd weithiau sy’n gysylltiedig ag iselder.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Anxiety Course - SilverCloud

Man rhag Pryder – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Mae’r rhaglen hon yn edrych ar y materion sydd wrth wraidd eich gorbryder. Mae’n eich helpu i reoli ansicrwydd a’r pryder sy’n digwydd, a bydd yn eich helpu i ddatblygu dulliau i reoli hyn mewn ffordd fwy cytbwys.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Sleep-Mental-Health

Man ar gyfer Cwsg – SilverCloud

Gwasanaeth ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru neu sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru yw SilverCloud.

Bydd y rhaglen SilverCloud hon yn eich dysgu i oresgyn eich problemau cysgu, gan ganiatáu i chi gael cwsg o ansawdd gwell.

Seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
Gellir ei chwblhau ar eich cyflymder eich hun ac mae ar gael 24/7 o unrhyw ddyfais ddigidol.

Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael. 

Dysgu mwy
Ar-lein Hunan-gyfarwyddo
Platfform-4YP

Rhaglen State of Mind – 4YP Gwent

Mae 4YP (Platfform) yn gweithio ar draws sir Gwent yn cynnig cymorth i bobl ifanc sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl. Mae’n cynnig y rhaglen 10 wythnos State of Mind, grwpiau cymorth cymheiriaid a gweithdai. Ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed. Mae hon yn rhaglen 10 wythnos lle mae pwnc gwahanol yn cael ei archwilio bob wythnos.

Dysgu mwy
Wyneb yn wyneb

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →