Skip to main content

Dod o Hyd i Gymorth

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl

Cymorth a chefnogaeth iechyd meddwl a lles ar gyfer teimladau neu symptomau penodol.

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl
Teimladau Hunanladdol

Teimladau Hunanladdol

Gallai'r wybodaeth ganlynol fod o gymorth os ydych chi'n meddwl am hunanladdiad; neu os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n meddwl am hunanladdiad. Mae ganddo syniadau i helpu pobl i aros yn ddiogel a ble i fynd am gefnogaeth.

Dysgu mwy
Teimlo’n Unig

Teimlo’n Unig

Gallwn ni i gyd deimlo'n unig ar adegau. Er nad yw unigrwydd yn broblem iechyd meddwl gall effeithio ar eich lles.

Dysgu mwy
Trawma a PTSD

Trawma a PTSD

Bydd llawer o bobl yn profi digwyddiad trawmatig yn ystod eu hoes. Mae digwyddiadau trawmatig fel arfer yn annisgwyl a gallant ddigwydd ar unrhyw oedran.

Dysgu mwy
Disclaimer

Ymwadiad

Ein nod yw darparu gwybodaeth gymeradwy, cyngor, adnoddau am ddim a chyrsiau i'ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles eich hun. Gwefan yw Melo ac nid gwasanaeth iechyd meddwl. Felly ni allwn ddarparu cyngor na chymorth unigol.

Os oes angen cyngor neu gefnogaeth arnoch ar gyfer eich iechyd meddwl yna cysylltwch ag un o'r llinellau cymorth a restrir ar ein gwefan.

Methu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Archwiliwch weddill ein categorïau pwnc trwy glicio ar y dolenni isod.

Gofalu amdanoch eich hun →

Eich helpu i ofalu am eich iechyd a lles corfforol a meddyliol o ddydd i ddydd.

Ymdopi â bywyd →

Help i ofalu am eich lles meddyliol pan fyddwch chi’n profi sefyllfaoedd neu adegau anodd yn eich bywyd.

Teimladau, symptomau neu broblemau iechyd meddwl →

Cymorth a chefnogaeth ar gyfer cyflyrau emosiynol, teimladau a chyflyrau iechyd meddwl penodol.

Search Mental Health and Wellbeing Resources
Chwiliwch am yr holl adnoddau ar Melo