Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 274 o ganlyniadau
Dangos
MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Map Lles dros Gasnewydd | Mae Eich Casnewydd yn fap ar-lein am ddim sy’n eich cysylltu â phopeth a all helpu eich lles meddyliol a chorfforol yn eich ardal leol

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les mind
Gwefannau Gwefannau

Beth rydym ni’n ei wneud | Adnodd i bobl sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad neu farwolaeth arall anesboniadwy, ac i’r rhai sy’n eu helpu

Hunanladdiad mind
Gwefannau Gwefannau

DAN – 24/7 | Gwasanaethau – yn Cynnig Cymorth a Chyngor i Bobl Cymru

Alcohol mind
Gwefannau Gwefannau

Canllawiau Cenedlaethol Gweithgarwch Corfforol | Gweithgarwch Corfforol – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Bod yn Egnïol mind
Gwefannau Gwefannau

Adferiad Recovery

Iechyd Meddwl mind
Gwefannau Gwefannau

Map ar-lein rhyngweithiol i ddod o hyd i weithgareddau, sefydliadau a grwpiau lleol | Eich Casnewydd

Lles Meddyliol mind
Gwefannau Gwefannau

SSAFA – Elusen y Lluoedd Arfog

Cyn-filwyr mind
Darllen Darllen

Cyfeirlyfr Cymorth y Lluoedd Arfog Gwent

Cyn-filwyr mind
Gwefannau Gwefannau

Cyngor a chymorth y Lluoedd Arfog | Cyngor Caerffili

Cyn-filwyr mind
Gwefannau Gwefannau

Cwtsh Caerffili – Arweinlyfrau wythnosol o’r hyn sy’n digwydd yng Nghaerffili

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →