Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 374 o ganlyniadau
Dangos
Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Rhwydwaith Profedigaeth Plant (CBN)

mind
Darllen Darllen

Straen – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Pryder, Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

Swildod a Phryder Cymdeithasol – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-barch, Pryder Cymdeithasol mind
Darllen Darllen

Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) Carcharorion – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Iechyd Meddwl Carcharorion, Trawma a PTSD mind
Darllen Darllen

Iselder a Hwyliau Isel Carcharorion – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Carcharorion, Iselder mind
Darllen Darllen

Pryder Carcharor – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Iechyd Meddwl Carcharorion, Pryder mind
Darllen Darllen

Iselder Ôl-enedigol – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Beichiogrwydd, Hwyliau Isel, Iselder, Rhieni mind
Darllen Darllen

Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Panig, Straen, Trawma a PTSD mind
Darllen Darllen

Clywed Lleisiau – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

mind
Darllen Darllen

Gorbryder Iechyd – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Poen a Chyflyrau Hirdymor, Pryder mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →