Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 281 o ganlyniadau
Dangos
MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Signposted Cymru – Gwasanaeth yn y gymuned sy’n helpu pobl gyda materion iechyd meddwl a lles.

Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Lles Meddyliol mind
Gwefannau Gwefannau

Map Blaenau Gwent Yn Hwn Gyda’n Gilydd – Darparu gwybodaeth am ddigwyddiadau lleol ym Mlaenau Gwent. Gallwch ddod o hyd i weithgareddau lleol, grwpiau, sut i gymryd rhan a gwybodaeth am wasanaethau cymorth lleol fel iechyd meddwl, cymorth tai a chymorth ariannol.

Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Lles Meddyliol, Lles Meddyliol Plant, Pum Ffordd at Les mind
Gwefannau Gwefannau

Cynnwys Amrywiaeth o Wybodaeth a Chyngor i Bobl Beichiog/Rhieni Ewydd/Gofalwyr – Iachach Gyda’n Gilydd

Beichiogrwydd, Gofalwyr, Rhieni mind
Gwefannau Gwefannau

Llamau – Prif elusen digartrefedd yng Nghymru, sy’n cefnogi’r bobl ifanc a’r menywod mwyaf bregus

Digartrefedd, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc mind
Gwefannau Gwefannau

Cymorth Gyda Chostau Byw – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Arian mind
Gwefannau Gwefannau

Umbrella Cymru | Arbenigwyr Cymorth Rhywedd ac Amrywiaeth Rhywiol

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind

Support – Tovey Bros Funeral Directors In Newport (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

gala, Galar a Phrofedigaeth mind
Gwefannau Gwefannau

Map Lles dros Gasnewydd | Mae Eich Casnewydd yn fap ar-lein am ddim sy’n eich cysylltu â phopeth a all helpu eich lles meddyliol a chorfforol yn eich ardal leol

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les mind
Gwefannau Gwefannau

Beth rydym ni’n ei wneud | Adnodd i bobl sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad neu farwolaeth arall anesboniadwy, ac i’r rhai sy’n eu helpu

Hunanladdiad mind
Gwefannau Gwefannau

DAN – 24/7 | Gwasanaethau – yn Cynnig Cymorth a Chyngor i Bobl Cymru

Alcohol mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →