Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 379 o ganlyniadau
Dangos
Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Adnoddau ac ymarferion defnyddiol i reoli symptomau a phryderon yn ymwneud ag ADHD

ADHD Oedolion mind
Gwefannau Gwefannau

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion – Darganfyddwch beth yw ADHD a sut mae’n effeithio ar oedolion

ADHD Oedolion mind
Gwefannau Gwefannau

ADHD UK – Gwybodaeth am asesiad, diagnosis a rheoli ADHD yn y gwaith, yn ogystal â grwpiau cymorth rhithwir

ADHD Oedolion mind
Gwefannau Gwefannau

ADDISS – Gwybodaeth ac adnoddau cyfeillgar i bobl am anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd

ADHD Oedolion

ADDISS – Attention Deficit Disorder Information and Support Service

Gwefannau Gwefannau

ADDers – Gwybodaeth a chymorth ymarferol am ddim i’r rheini yr effeithir arnynt gan ADD/ADHD, gan gynnwys oedolion a’u teuluoedd

ADHD Oedolion

ADDers

Darllen Darllen

Dod Allan – Canllaw i bobl ifanc sy’n draws, yn anneuaidd, ac yn cwestiynu

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

Dod Allan – Canllaw i bobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a deurywiol

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

FFLAG – sefydliad gwirfoddol cenedlaethol ac elusen cofrestredig, ymroddedig i gefnogi rhieni a teuluoedd ac eu aelodau LHDT+

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Gwefannau Gwefannau

Pecyn Adeiladu Rhyw – Canllaw y DU ar newid pethau sy’n gysylltiedig â rhywedd.

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Gwefannau Gwefannau

Y Clinig Cyfraith LHDTC+ – y Gwasanaeth DU sy’n darparu cyngor am ddim i’r cymuned LHDTC+

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →