Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 16 o ganlyniadau
Dangos
Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Dod Allan – Canllaw i bobl ifanc sy’n draws, yn anneuaidd, ac yn cwestiynu

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

Dod Allan – Canllaw i bobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a deurywiol

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

FFLAG – sefydliad gwirfoddol cenedlaethol ac elusen gofrestredig, sy’n ymroddedig i gefnogi rhieni a theuluoedd a’u haelodau LHDTRhC+

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Gwefannau Gwefannau

Pecyn Adeiladu Rhyw – Canllaw y DU ar newid pethau sy’n gysylltiedig â rhywedd.

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Gwefannau Gwefannau

Clinig y Gyfraith LHDTRhC+ – Gwasanaeth y DU sy’n darparu cyngor cyfreithiol am ddim i’r gymuned LHDTRhC+

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Gwefannau Gwefannau

Coleg Lles Gwent (Gwelcol)

Alcohol, Bod yn Egnïol, Cam-drin, Defnydd cyffuriau, Galar a Phrofedigaeth, Gamblo, Gofalwyr di-dâl, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Lles Fyddar, Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+), Straen, Unigrwydd mind
Darllen Darllen

Queer Up: An Uplifting Guide to LGBTQ+ Love, Life and Mental Health

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

Welcome to St Hell: My trans teen misadventure

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

Coming Out Stories: Personal Experiences of Coming Out from Across the LGBTQ+ Spectrum

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

You Can Change the World!

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →