Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 32 o ganlyniadau
Dangos
Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Coleg Lles Gwent (Gwelcol)

Alcohol, Bod yn Egnïol, Cam-drin, Defnydd cyffuriau, Galar a Phrofedigaeth, Gamblo, Gofalwyr di-dâl, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Lles Fyddar, Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+), Straen, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Map Blaenau Gwent Yn Hwn Gyda’n Gilydd – Darparu gwybodaeth am ddigwyddiadau lleol ym Mlaenau Gwent. Gallwch ddod o hyd i weithgareddau lleol, grwpiau, sut i gymryd rhan a gwybodaeth am wasanaethau cymorth lleol fel iechyd meddwl, cymorth tai a chymorth ariannol.

Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Lles Meddyliol, Lles Meddyliol Plant, Pum Ffordd at Les mind
Gwefannau Gwefannau

Map Lles dros Gasnewydd | Mae Eich Casnewydd yn fap ar-lein am ddim sy’n eich cysylltu â phopeth a all helpu eich lles meddyliol a chorfforol yn eich ardal leol

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les mind
Gwefannau Gwefannau

Cwtsh Caerffili – Arweinlyfrau wythnosol o’r hyn sy’n digwydd yng Nghaerffili

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Cysylltu Torfaen – Platform cymunedol i gwrdd â ffrindiau a gwneud cysylltiadau

Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

Cynghrair Gwirfoddoli Torfaen – Darparu cymorth a chyngor i wirfoddolwyr, y rheini sydd am ddechrau gwirfoddoli a sefydliadau

Gweithwyr Proffesiynol, Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Gwefannau Gwefannau

GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) – Ar gyfer gwirfoddoli, grwpiau cymunedol a chefnogaeth

Gweithwyr Proffesiynol, Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Unigrwydd mind
Darllen Darllen

Pum Ffordd at Les mewn Cyfnod o Gadw Pellter Cymdeithasol (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Pum Ffordd at Les mind
Gwefannau Gwefannau

Gweithgareddau Digidol ar gyfer 5 Ffordd at Les

Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Pum Ffordd at Les

Digital Communities Wales and Aneurin Bevan University Health Board

Darllen Darllen

Poster Bod yn Sylwgar – Pum Ffordd at Les Gwent

Pum Ffordd at Les, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →