Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 20 o ganlyniadau
Dangos
MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Darllen Darllen

Be Happy Be You: The Teenage Guide to Boost Happiness and Resilience

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant, Pryder, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

The Sleep Book: Sut i gysgu’n dda bob nos (Saesneg yn unig)

Cwsg, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

Rheoli Straen: dull meddwl, corff, bywyd i roi hwb i’ch lles (Saesneg yn unig)

Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

Ymwybyddiaeth Ofalgar – Canllaw Pen-Tennyn — Ruby Wax, Testun Cyf.

Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

CBT Therapi Ymddygiad Gwybyddol: Eich pecyn cymorth i addasu eich hwyliau, goresgyn rhwystrau a gwella’ch bywyd

Iselder, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Darllen Darllen

Meddylgarwch – Canllaw Ymarferol i Ganfod Heddwch Mewn Byd Gorffwyll

Pryder, Straen, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Fideo Fideo

Sesiynau Ymlacio EPP – GAVO (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Gwefannau Gwefannau

Gweithgareddau Digidol ar gyfer 5 Ffordd at Les

Hwyliau Isel, Iselder, Pryder, Pum Ffordd at Les, Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Digital Communities Wales and Aneurin Bevan University Health Board

Fideo Fideo

Doeth er Lles: Bod yn Ddiolchgar -Mind Casnewydd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunanofal, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind
Fideo Fideo

Doeth er Lles: Ymlacio – Mind Casnewydd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunanofal, Ymwybyddiaeth Fyfyriol mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →