Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 7 o ganlyniadau
Dangos
Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Coleg Lles Gwent (Gwelcol)

Alcohol, Bod yn Egnïol, Cam-drin, Defnydd cyffuriau, Galar a Phrofedigaeth, Gamblo, Gofalwyr di-dâl, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Lles Fyddar, Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+), Straen, Unigrwydd mind
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Rhowch gynnig ar Ap Try Dry (iOS) – yr ap i olrhain eich cynnydd yn ystod Ionawr Sych a thu hwnt, lleihau faint rydych ei yfed, neu fynd yn hollol ddi-alcohol

Alcohol mind
Apiau (Android) Apiau (Android)

Rhowch gynnig ar Ap Try Dry (Android) – yr ap i olrhain eich cynnydd yn ystod Ionawr Sych a thu hwnt, lleihau faint rydych ei yfed, neu fynd yn hollol ddi-alcohol

Alcohol mind
Gwefannau Gwefannau

Alcohol a’ch hwyliau: uchafbwyntiau ac isafbwyntiau yfed – Alcohol Change UK (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Alcohol mind
Gwefannau Gwefannau

GIG 111 Cymru – Byw a Theimlo’n Iach : Alcohol

Alcohol mind
Darllen Darllen

Alcohol a Chi – Canllaw Hunangymorth y GIG

Alcohol mind
Darllen Darllen

Alcohol – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Alcohol mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →