Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 16 o ganlyniadau
Dangos
Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Being You: The Body Image Book for Boys | Readwell – Benthyca AM DDIM o’ch llyfrgell leol yng Nghymru.

Anhwylderau Bwyta, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

The Body Image Book for Girls: Love Yourself and Grow Up Fearless — Benthyca AM DDIM o’ch llyfrgell leol yng Nghymru.

Anhwylderau Bwyta, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

The Year I Didn’t Eat — Benthyca AM DDIM o’ch llyfrgell leol yng Nghymru.

Anhwylderau Bwyta, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

Jemima Small Versus the Universe — Benthyca AM DDIM o’ch llyfrgell leol yng Nghymru.

Anhwylderau Bwyta, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

Appearance Anxiety: A Guide to Understanding Body Dysmorphic Disorder for Young People, Families and Professionals — Benthyca AM DDIM o’ch llyfrgell leol yng Nghymru

Anhwylderau Bwyta, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind
Darllen Darllen

Problemau Delwedd Corff ac Anhwylder Dysmorffia’r Corff: dull triniaeth ac adferiad diffiniol (Saesneg yn unig) — Benthyca AM DDIM o’ch llyfrgell leol yng Nghymru.

Anhwylderau Bwyta mind
Darllen Darllen

Goresgyn Gorfwyta mewn Pyliau: rhaglen brofedig i ddysgu pam eich bod yn gorfwyta a sut y gallwch atal hynny (Saesneg yn unig)

Anhwylderau Bwyta mind
Darllen Darllen

Mind Over Mood, Second Edition: Newid sut rydych yn teimlo drwy newid y sut rydych yn meddwl (Saesneg yn unig) — Benthyca AM DDIM o’ch llyfrgell leol yng Nghymru

Anhwylderau Bwyta, Dicter, Hwyliau Isel, Iselder, Pryder mind

Gwella Fesul Tamaid: Pecyn goroesi ar gyfer dioddefwyr bwlimia nerfosa ac anhwylderau gorfwyta mewn pyliau

Anhwylderau Bwyta mind
Gwefannau Gwefannau

Beat Eating Disorders – Elusen Anhwylder Bwyta y DU

Anhwylderau Bwyta, Bwyta'n Iach mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →