Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 8 o ganlyniadau
Dangos
Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Beat Eating Disorders – Elusen Anhwylder Bwyta y DU

Anhwylderau Bwyta, Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

Gwasanaeth Anhwylderau Bwyta – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Anhwylderau Bwyta, Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

Canllaw Bwyta’n Iach y GIG – Beth ddylem ni fod yn ei fwyta i gael diet iach a chytbwys (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

Diet ac Iechyd Meddwl – Sefydliad Iechyd Meddwl (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

Bwyd a Hwyliau – Elusen Mind (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

Syniadau bwyta’n iach – Mind (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Bwyta'n Iach mind
Gwefannau Gwefannau

GIG 111 Cymru – A-Z Iechyd : Bwyta’n Iach

Bwyta'n Iach mind
Darllen Darllen

Bwyd i’r Meddwl – Canllaw Hunangymorth y GIG

Bwyta'n Iach mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →