Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 13 o ganlyniadau
Dangos
Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Darllen Darllen

Iselder Ôl-enedigol – Canllaw Hawdd ei Ddeall y GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Beichiogrwydd, Hwyliau Isel, Iselder, Rhieni mind
Apiau (iOS) Apiau (iOS)

Ap Baby Buddy (IOS) – Ap beichiogrwydd a rhianta rhyngweithiol am ddim sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi’i greu i gefnogi rhieni, cyd-rieni a gofalwyr

Beichiogrwydd, Rhieni

Best Beginnings – Ap Baby Buddy

Apiau (Android) Apiau (Android)

Ap Baby Buddy (Android) – Ap beichiogrwydd a rhianta rhyngweithiol am ddim sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi’i greu i gefnogi rhieni, cyd-rieni a gofalwyr

Beichiogrwydd, Rhieni

Best Beginnings – Ap Baby Buddy

Gwefannau Gwefannau

Adnoddau, gwybodaeth a chyfeirio at gymorth ar gyfer ystod o faterion iechyd meddwl i bobl feichiog a rhieni newydd

Beichiogrwydd, Rhieni

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gwefannau Gwefannau

Gwybodaeth a chyfeirio at gymorth i’r rheini sy’n colli babi naill ai yn ystod beichiogrwydd neu’n fuan wedi genedigaeth

Beichiogrwydd, Galar a Phrofedigaeth, Rhieni

Aneurin Bevan University Health Board

Darllen Darllen

Taflen Lles Emosiynol yn ymwneud â Genedigaeth – Rheoli lles yn ystod eich arhosiad yn yr adran mamolaeth a dechrau creu bond gyda’ch babi. Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.

Beichiogrwydd, Rhieni

ABUHB Specialist Perinatal Mental Health Service

Gwefannau Gwefannau

Gwybodaeth a chyngor am feichiogrwydd a chyfeirio at gymorth ar gyfer beichiogrwydd sydd wedi’i gynllunio neu heb ei gynllunio

Beichiogrwydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gwefannau Gwefannau

Gwybodaeth hunangymorth mamolaeth i helpu rhai sy’n feichiog a mamau newydd

Beichiogrwydd, Rhieni

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Darllen Darllen

Dull Meddwl Tosturiol ar gyfer Iselder Ôl-enedigol: defnyddio therapi tosturiol i wella hwyliau, hyder a bondio Trechu Iselder: sut i ddefnyddio’r bobl yn eich bywyd i agor y drws i adferiad (Saesneg yn unig)

Beichiogrwydd, Iselder, Rhieni mind
Gwefannau Gwefannau

Cynnwys Amrywiaeth o Wybodaeth a Chyngor i Bobl Beichiog/Rhieni Ewydd/Gofalwyr – Iachach Gyda’n Gilydd

Beichiogrwydd, Gofalwyr di-dâl, Rhieni mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →