Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 1-10 allan o 16 o ganlyniadau
Dangos
MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Beth rydym ni’n ei wneud | Adnodd i bobl sydd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad neu farwolaeth arall anesboniadwy, ac i’r rhai sy’n eu helpu

Hunanladdiad mind
Gwefannau Gwefannau

Cadw’n Ddiogel | Gwybodaeth a chyngor i’ch helpu i gadw’n ddiogel – fideos a chynlluniau diogelwch y gellir eu lawrlwytho

Hunanladdiad mind
Gwefannau Gwefannau

Atal hunanladdiad: sut gallwch chi wneud gwahaniaeth (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunanladdiad mind
Gwefannau Gwefannau

R;pple Suicide Prevention – Offeryn sy’n rhoi proc gweledol pan fydd person yn chwilio am eiriau allweddol neu ymadroddion niweidiol yn ymwneud â hunan-niweidio neu hunanladdiad

Hunan-niwed, Hunanladdiad mind
Gwefannau Gwefannau

Heads Above The Waves – sefydliad nid er elw sy’n hyrwyddo ffyrdd cadarnhaol o ddelio ag iselder a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder mind
Fideo Fideo

Amser i Feddwl: Hunan-niwed a Theimladau Hunanladdol – Mind Casnewydd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Rhieni mind
Gwefannau Gwefannau

YoungMinds – Brwydro dros iechyd meddwl pobl ifanc

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc mind
Gwefannau Gwefannau

Ffyrdd o helpu eich hun i ymdopi mewn argyfwng – Mind (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Iechyd Meddwl Dynion, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Panig, Pryder mind
Gwefannau Gwefannau

Ap Hunangymorth y Samariaid (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Hunan-niwed, Hunanladdiad, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder mind
Gwefannau Gwefannau

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc – Argyfwng

Hunanladdiad, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Lles Meddyliol Plant mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →