Skip to main content

Yr holl Adnoddau

Adnoddau Iechyd Meddwl a Lles hunangymorth

Defnyddiwch yr hidlwyr i gynhyrchu rhestr o adnoddau hunangymorth
iechyd meddwl a lles ar gyfer eich anghenion penodol.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 9 o ganlyniadau
Dangos
Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwefannau Gwefannau

Coleg Lles Gwent (Gwelcol)

Alcohol, Bod yn Egnïol, Cam-drin, Defnydd cyffuriau, Galar a Phrofedigaeth, Gamblo, Gofalwyr di-dâl, Hunanofal, Hwyliau Isel, Iechyd Meddwl, Iechyd Meddwl Dynion, Iechyd Meddwl Myfyrwyr, Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, Iselder, Lles Fyddar, Lles Meddyliol, Pum Ffordd at Les, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+), Straen, Unigrwydd mind
Darllen Darllen

Canllaw i Ofalwyr Ifanc, i wneud yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth, y gefnogaeth a’r cyngor sydd eu hangen arnoch

Gofalwyr di-dâl

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Gwefannau Gwefannau

Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc – Gwybodaeth am gynllun i helpu gofalwyr ifanc yng Nghymru i gael eu hadnabod a derbyn y gefnogaeth y maent yn ei haeddu

Gofalwyr di-dâl

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Fideo Fideo

Fideo i ofalwyr ifanc yn seiliedig ar y llyfr ‘Mae Gofalu’n Cŵl’ (ar gael yn Gymraeg, Saesneg a gyda BSL)

Gofalwyr di-dâl

Bwrdd Partneriaeth Strategol Gofalwyr Gwent

Gwefannau Gwefannau

Cynnwys Amrywiaeth o Wybodaeth a Chyngor i Bobl Beichiog/Rhieni Ewydd/Gofalwyr – Iachach Gyda’n Gilydd

Beichiogrwydd, Gofalwyr di-dâl, Rhieni mind
Gwefannau Gwefannau

Y Gydweithfa Gofal (Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru gynt)

Gofalwyr di-dâl mind
Gwefannau Gwefannau

Gofalwyr Cymru – Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth arbenigol i ofalwyr di-dâl

Gofalwyr di-dâl mind
Fideo Fideo

Amser i Feddwl: Hunanofal – Mind Casnewydd (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Gofalwyr di-dâl, Hunanofal, Pum Ffordd at Les, Rhieni mind
Darllen Darllen

Darllen yn Dda ar gyfer Dementia: Llyfrau Defnyddiol Am Ddim ar Ddementia o’ch Llyfrgell Leol

Dementia, Gofalwyr di-dâl, Problemau gyda’r Cof mind

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Mental Health Helplines Support

Llinellau Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaethau cymorth y gallwch eu cyrraedd dros y ffôn, neges destun, e-bost neu wefannau i helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dod o hyd i linellau cymorth →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →