Skip to main content
Gweithwyr proffesiynol

Adnoddau a chyrsiau/hyfforddiant lles meddyliol i weithwyr proffesiynol

Gweithwyr proffesiynol

Helpu pobl sy’n gweithio yng Ngwent i gael y wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i wella a diogelu eu lles meddyliol eu hunain a chael sgyrsiau effeithiol am les meddyliol gyda’r bobl y maent yn dod i gysylltiad â nhw.

Cyrsiau Proffesiynol am Ddim

Cyrsiau hyfforddi i helpu i wella gwybodaeth, sgiliau a hyder i gael sgyrsiau am les meddyliol ac i fod yn fwy ymwybodol o hunanladdiad.

Certificate

Cyrsiau Proffesiynol Am Ddim

Cyrsiau i’ch cynorthwyo yn eich gwaith i gefnogi’r rheini sy’n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl a’u lles

Gweld cyrsiau

A man using a computer leading a zoom cal

Hyfforddiant Connect 5 Gwent

Cwrs hyfforddi am ddim (ar gael yng Ngwent yn unig) i unrhyw un sy’n ceisio gwella eu lles meddyliol eu hunain ac a hoffai wella eu gwybodaeth, eu hyder a’u sgiliau i gael sgwrs am les meddyliol gyda phobl eraill.

Rhagor o wybodaeth →

Dechreuwch y sgwrs am les meddyliol

Adnoddau digidol y gellir eu hargraffu i’ch helpu i ddechrau’r sgwrs am bwysigrwydd gofalu am les meddyliol yn eich gweithle neu gymuned.

Certificate

Pum Ffordd at Les

Adnoddau, gan gynnwys posteri a chardiau fflach i’ch helpu i rannu a gweithredu’r 5 Ffordd at Les yn eich gweithle/cymuned.

Gweld addnodau

Trainer leading a Gwent Connect 5 Training online

Adnoddau Printiedig

Amrywiaeth eang o adnoddau dwyieithog, wedi’u hargraffu i hyrwyddo Melo ar Pum Ffordd at Les. Dim ond yng Ngwent y maer adnoddau hyn yn addas i’w ddefnyddio. Darganfyddwch ble gallwch gael gafael ar y rhain yma. 

Gweld addnodau

PDF File

Deunyddiau Hyrwyddo Digidol

Er mwyn eich helpu i hyrwyddo Melo, rydym wedi creu pecyn i chi ei lawrlwytho a/neu ei rannu. Mae’n cynnwys adnoddau digidol amrywiol i hyrwyddo Melo, gan gynnwys logos Melo, sgriniau ar gyfer meddygfeydd teulu a thaflenni digidol.

Gweld addnodau

Dod o hyd i gymorth ar gyfer eich lles meddyliol

Chwilio am bwnc penodol?

Dechreuwch deipio teitl y pwnc isod i archwilio ein gwybodaeth hunangymorth, cyngor, adnoddau a chyrsiau.