Skip to main content

Hygyrchedd

Hygyrchedd

Hygyrchedd Gwefan Melo

Mae hygyrchedd ar y wefan hon yn cael ei lywio gan safonau’r llywodraeth ac mae’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe WCAG yn cael eu derbyn yn eang fel y safon ryngwladol ar gyfer hygyrchedd ar y we.

Er ein bod yn anelu at wneud y wefan hon yn hygyrch i’r holl ddefnyddwyr a chyflawni lefel cydymffurfio ‘AA’; rydym yn gweithio’n barhaus gyda rhanddeiliaid i sicrhau y cedwir at lefel cydymffurfio ‘A’ o leiaf.

Os ydych chi’n profi unrhyw fater hygyrchedd ar y wefan hon neu os oes gennych unrhyw sylw, cysylltwch â ni.

Reachdeck

Ydych chi angen help i ddarllen gwefan Melo?

Rydym wedi ychwanegu Bar Offer ReachDeck at ein gwefan i’w gwneud hi’n haws cael mynediad at wybodaeth iechyd meddwl a lles. Mae’r bar offer i’w weld ar y chwith uchaf ar bob tudalen. Os ydych chi’n cael trafferth darllen, os oes gennych chi nam ar y golwg, neu os yw’n well gennych ddarllen yn eich iaith eich hun, gall Bar Offer ReachDeck helpu.

Rhowch gynnig arno drosoch eich hun…

Cliciwch ar y botwm amryliw ‘ReachDeck’ sydd i’w weld yng nghornel chwith uchaf ein pennawd ar bob un o dudalennau ein gwefan. Bydd hyn yn lansio Bar Offer ReachDeck. Fe’i gwelwch yn gorwedd ar frig eich sgrin. Nawr cliciwch ar yr eicon ‘bys yn pwyntio’ cyntaf ar y bar offer hwnnw a hofran pwyntydd eich llygoden dros unrhyw destun ar ein gwefan i’w glywed yn cael ei ddarllen yn uchel.

Sut mae Bar Offer ReachDeck yn helpu?

Bydd Bar Offer ReachDeck yn eich helpu i ddarllen a chyfieithu cynnwys gwefan Melo. Mae ei nodweddion yn cynnwys:

 • Testun i leferydd: clicio ar neu ddewis unrhyw destun i’w glywed yn cael ei ddarllen yn uchel
 • Cyfieithu: cyfieithu cynnwys i dros 100 o ieithoedd
 • Chwyddo testun: chwyddo’r testun a’i glywed yn cael ei ddarllen yn uchel
 • Cenhedlaeth Mp3: trosi testun a ddewiswyd yn ffeil sain MP3
 • Masgio sgrin: lleihau llacharedd gyda masg arlliw
 • Symleiddiwr tudalennau gwe: tynnu pethau diangen o’r sgrin. Dangos y prif destun yn unig.

Adobe – Darllenwch yn Uchel

Mae fersiynau mwy newydd o Adobe Reader (fersiwn 7 ac uwch) wedi cynnwys ymarferoldeb “darllen yn uchel”. Gellir darllen dogfennau Fformat Dogfen Gludadwy (PDF) yn uchel mewn tri cham byr:

 1. Agorwch ddogfen PDF a chlicio ar “View”
 2. Dewiswch “Read Out Loud”
 3. Ysgogi Darllen Allan yn Uchel

Mae llwybrau byr a ddefnyddir yn aml yn cynnwys:
 • Shift + Ctrl + Y: Activate Read Out Loud
 • Shift + Ctrl + V: Darllenwch y dudalen gyfredol
 • Shift + Ctrl + B: Darllenwch i ddiwedd y ddogfen
 • Shift + Ctrl + C: Saib / Ailddechrau darllen
 • Shift + Ctrl + E: Stopiwch

Addasu Maint Testun

Internet Explorer: Ewch i “View” ar y bar dewislen> Dewiswch faint testun / chwyddo

Firefox: Ewch i “View” ar y bar dewislen> Dewiswch faint testun / chwyddo. Fel arall, daliwch y botwm “Ctrl” i lawr ar eich

Sylwch y gall y gosodiadau uchod fod yn wahanol yn dibynnu ar fersiwn y porwr.

Lawrlwytho Ffeiliau

Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho’r darllenwyr / gwylwyr canlynol i gael mynediad at wahanol fformatau dogfennau ar y wefan hon. Gellir lawrlwytho’r rhain am ddim o wefannau allanol perthnasol fel y nodir isod:

Dadlwythwch Adobe Acrobat Reader
Dadlwythwch Adobe Flash Player

Angen cymorth brys nawr?

Is ydych chi’n teimlo bod angen cymorth brys arnoch nawr, defnyddiwch y cysylltiadau yn y ddolen isod.

Mynnwch help nawr