Skip to main content

Poeni amdanoch chi'ch hun neu rywun arall?

Llinellau Cymorth a Gwasanaethau

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen) ac yn poeni am eich iechyd meddwl cysylltwch â GIG 111 Cymru a Gwasgwch 2.

Angen cymorth brys? Ewch i’n tudalen cymorth brys.

Gallwch hefyd geisio cymorth gan un o’r llinellau cymorth neu wasanaethau isod drwy hidlo yn ôl maes pwnc neu’r math o gefnogaeth rydych am ei chael yn y bar chwilio.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 5 o ganlyniadau
Dangos

GIG Cymru Cyn-filwyr

GIG Cymru Cyn-filwyr – Helpu cyn-filwyr i fynd yn ôl ar y trywydd iawn gyda’u bywydau

Ewch i wefan GIG Cymru Cyn-filwyr ➝

Porth Cyn-filwyr

Gwybodaeth a chefnogaeth i gyn-filwyr a’u teuluoedd am help gyda thai, cyllid lles meddwl a mwy.

Ewch i wefan Armed Forces Covenant ➝

Cymorth Argyfwng y Lleng Brydeinig Frenhinol (RBL)

Mae RBL yn deall y gall personél sy’n gwasanaethu roi’r gorau i lawer i fod yn rhan o’r Lluoedd Arfog. Mae ein tîm yno i helpu a darparu lle diogel i gymuned y Lluoedd Arfog a’u teuluoedd gael mynediad i’r cymorth sydd ei angen arnynt.

Mae’r llinellau ar agor rhwng 8am ac 8pm bob dydd.

Ewch i wefan RBL ➝
Aneurin Bevan University Health Board

Ymarferwyr Iechyd Seicolegol (PHPs)

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth parhaus arnoch i wella eich iechyd meddwl, yna efallai y bydd angen cymorth proffesiynol arnoch gan y GIG. Mae hwn yn wasanaeth am ddim a byddwch yn gallu cael gafael ar y cymorth hwn yn eich meddygfa. Gofynnwch a oes Ymarferydd Iechyd Seicolegol yn eich meddygfa. Os nad oes, yna gall eich meddyg teulu ddarparu cymorth.

Rhagor o wybodaeth ➝
SSAFA Logo

SSAFA – Elusen y Lluoedd Arfog

Mae gan SSAFA rwydwaith o weithwyr achos gwirfoddol a gwasanaethau arbenigol, sy’n darparu cymorth ymarferol.

Mae’r llinellau ar agor 09:00 – 17:30, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ewch i wefan SSAFA ➝

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →