Skip to main content

Poeni amdanoch chi'ch hun neu rywun arall?

Llinellau Cymorth a Gwasanaethau

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen) ac yn poeni am eich iechyd meddwl cysylltwch â GIG 111 Cymru a Gwasgwch 2.

Angen cymorth brys? Ewch i’n tudalen cymorth brys.

Gallwch hefyd geisio cymorth gan un o’r llinellau cymorth neu wasanaethau isod drwy hidlo yn ôl maes pwnc neu’r math o gefnogaeth rydych am ei chael yn y bar chwilio.

Hidlo Erbyn

Dangos
Yn dangos 80-83 allan o 83 o ganlyniadau
Dangos
Logo Cyfeirlyfr Cymorth Cam-drin

Cyfeirlyfr Cymorth Cam-drin – Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae’r cyfeiriadur cymorth gwasanaethau cam-drin hwn yn darparu gwybodaeth am sefydliadau a all ddarparu cymorth a chefnogaeth os ydych yn profi cam-drin, yn teimlo y gallech fod mewn perygl neu’n pryderu am rywun arall.

Gallwch chwilio’r cyfeirlyfr hwn i gael manylion cyswllt sefydliadau yn eich ardal sy’n gallu cynnig cyngor a chymorth.

Ewch i wefan Abuse Support Directory ➝
Alzheimer’s Society Logo

Cymdeithas Alzheimer’s Cymru

Bydd ein cynghorwyr dementia yn gwrando ac yn rhoi cymorth a chyngor i chi, gan gynnwys cyngor ar goronafeirws, gan eich cysylltu â’r cymorth sydd ei angen arnoch.

Os ydych yn siarad Cymraeg, gallwch ffonio ein llinell gymorth Gymraeg ar 03300 947 400. Mae cymorth iaith, lleferydd a chlyw arall ar gael hefyd.

Mae’r llinellau ar agor Llun-Mercher 9am-8pm, Iau-Gwener 9am-5pm, Sadwrn-Sul 10am-4pm.

Ewch i wefan Alzheimer's Society i gael gwybod rhagor ➝
Meddwl

Meddwl

Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ewch i wefan Meddwl ➝

Archwiliwch ragor o ffyrdd o ofalu am eich lles meddyliol

Self-Help Wellbeing Resources

Adnoddau Hunangymorth

Adnoddau hunangymorth sydd wedi'u cymeradwyo'n broffesiynol i'ch helpu i wella'ch lles meddyliol.

Archwiliwch adnoddau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cyrsiau Lles Meddyliol

Cyrsiau manwl i'ch helpu i ddysgu sgiliau i reoli a gwella eich lles meddyliol.

Pori cyrsiau →

Local Opportunities for Mental Wellbeing in your Community

Cymryd Rhan yn eich Cymuned

Dod o hyd i gyfleoedd yn eich ardal leol i ofalu am eich lles gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau.

Darganfod mwy →