Skip to main content

Newyddion lles meddyliol

Eich helpu chi i ofalu am eich lles meddyliol

Wythnos Gofalwyr: Daliwch ati, mae gobaith bob amser
Wythnos Gofalwyr: Daliwch ati, mae gobaith bob amser

gan Leigh *Rwy'n gweithio fel Ymarferydd Adfer ar hyn o bryd, yn cefnogi gofalwyr yn Sir Fynwy. Cyn dechrau yn y swydd hon, doeddwn i ddim yn sylweddoli fy mod i hefyd yn ofalwr. Roeddwn i'n gofalu am fy merch hynaf, ac roeddwn i'n meddwl fy mod yn bod yn rhiant trwy...

Manteision Gwirfoddoli!
Manteision Gwirfoddoli!

gan Bethan Warrington *Sut y gall gwirfoddoli gynorthwyo eich lles a lleihau unigrwydd.Helo! Fy enw i yw Bethan Warrington a fi yw’r Swyddog Gwirfoddoli ar gyfer GAVO yn Sir Fynwy. Fy rôl yw gweithio gydag elusennau i wneud yn siŵr bod ganddynt bopeth sydd ei angen...

Ymarferion Caredigrwydd
Ymarferion Caredigrwydd

Caredigrwydd, gofalu am eraill, gofalu am eich hun, cysylltu, a chymuned. A oes digon o’r rhain yn eich bywyd chi?Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael.Beth yw The Compassion Project? Mae’r Ymarferion Caredigrwydd a rennir gan The Compassion Project wedi cael eu...

Tidy Butt: Mae dynion yn rhy galed i siarad!
Tidy Butt: Mae dynion yn rhy galed i siarad!

[dsm_text_notation before_text="Cyflwyno " notation_text="Tidy Butt" notation_type="highlight" notation_color="#A6E9F4" notation_width="2" _builder_version="4.10.6" _module_preset="default" header_font_size="40px" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

‘Dim Dieithriaid’ – Men’s Den Blaenau Gwent
‘Dim Dieithriaid’ – Men’s Den Blaenau Gwent

[dsm_text_notation before_text="Does " notation_text="dim dieithriaid yma," after_text="dim ond ffrindiau nad ydych wedi’u cyfarfod. " notation_type="highlight" notation_color="#A6E9F4" notation_width="3" heading_html_tag="h4" _builder_version="4.9.7"...

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

I gael cynghorion ac adnoddau am lesiant, ewch i’n sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod rhagor!

Flourish Graphic