Skip to main content

Newyddion lles meddyliol

Eich helpu chi i ofalu am eich lles meddyliol

Tidy Butt: Mae dynion yn rhy galed i siarad!
Tidy Butt: Mae dynion yn rhy galed i siarad!

[dsm_text_notation before_text="Cyflwyno " notation_text="Tidy Butt" notation_type="highlight" notation_color="#A6E9F4" notation_width="2" _builder_version="4.10.6" _module_preset="default" header_font_size="40px" hover_enabled="0" global_colors_info="{}"...

‘Dim Dieithriaid’ – Men’s Den Blaenau Gwent
‘Dim Dieithriaid’ – Men’s Den Blaenau Gwent

[dsm_text_notation before_text="Does " notation_text="dim dieithriaid yma," after_text="dim ond ffrindiau nad ydych wedi’u cyfarfod. " notation_type="highlight" notation_color="#A6E9F4" notation_width="3" heading_html_tag="h4" _builder_version="4.9.7"...

Mis Balchder: Sut y gwnes i oresgyn meddyliau negyddol
Mis Balchder: Sut y gwnes i oresgyn meddyliau negyddol

gan Gino Parisi*Wrth bendroni ynglŷn â chynnwys y blog hwn mewn perthynas ag iechyd meddwl, rydw i’n edrych yn ôl ar fy mywyd a’r heriau rydw i wedi’u profi. Roedd tyfu i fyny yn hoyw mewn teulu Eidalaidd caeth a mynychu ysgol breswyl Gatholig yn y 70au a’r 80au yn...

5 Ffordd i Wella eich Lles Meddyliol a Chysylltu â Natur
5 Ffordd i Wella eich Lles Meddyliol a Chysylltu â Natur

Cysylltu â Natur ar gyfer eich LlesThema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni yw ‘cysylltu â natur’. Yn ystod y flwyddyn anodd ddiwethaf mae llawer ohonom wedi mwynhau pleser natur wrth i ni ailddarganfod ein hardaloedd lleol yn ystod y pandemig. Mae nifer o...

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021

Mae’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a’r thema yw ‘natur’! Mae Melo wedi gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a Cyfoeth Naturiol Cymru i roi cynghorion da ynglŷn â gwella eich lles meddyliol drwy gysylltu â natur. Mae gennym ychydig o...

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

I gael cynghorion ac adnoddau am lesiant, ewch i’n sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod rhagor!

Flourish Graphic