Skip to main content

Er na allwn ddatrys problemau bywyd, gallwn eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell i ymdopi â hwy.

Croeso i melo

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi datblygu’r wefan hon er mwyn hybu lles meddyliol pobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardaloedd hyn; Torfaen, Casnewydd, Sir Fynwy, Caerffili, Blaenau Gwent.

Ni fu gofalu am eich lles meddyliol eich hun, a lles meddyliol eich anwyliaid, erioed mor bwysig. Dyna pam fod melo yma i’ch helpu i ddatblygu sgiliau newydd a fydd yn eich cefnogi pan fo bywyd yn anodd.

Dyddiadau NewyddCwrs rheoli straen
Melo Cymru Mental Wellbeing Logo

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

I gael cynghorion ac adnoddau am lesiant, ewch i’n sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod rhagor!

Newyddion lles meddyliol

Mis Balchder: Sut y gwnes i oresgyn meddyliau negyddol
Mis Balchder: Sut y gwnes i oresgyn meddyliau negyddol

gan Gino Parisi*Wrth bendroni ynglŷn â chynnwys y blog hwn mewn perthynas ag iechyd meddwl, rydw i’n edrych yn ôl ar fy mywyd a’r heriau rydw i wedi’u profi. Roedd tyfu i fyny yn hoyw mewn teulu Eidalaidd caeth a mynychu ysgol breswyl Gatholig yn y 70au a’r 80au yn...

Nôl i’r newyddion

I gael cynghorion ac adnoddau am lesiant, ewch i’n sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod rhagor!

Flourish Graphic

Er na allwn gael gwared ar broblemau bywyd, gallwn helpu i ganfod ffyrdd gwell i ymdopi â nhw.

Rydym wedi casglu’r adnoddau hunangymorth, am ddim gorau sydd ar gael a’u rhoi mewn un man. Bydd yr adnoddau yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch a gallant eich cynorthwyo i wella eich lles meddyliol. Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano yma ac efallai canfod pethau newydd.

Adnoddau lles meddyliol

Porwch drwy rai o’r adnoddau a argymhelir gennym a gweld sut y gallwch wella eich lles meddyliol.

Mindfulness Graphic

Ymwybyddiaeth Fyfyriol

Darganfod grym ymwybyddiaeth fyfyriol – ffordd i ymateb i bwysau bob dydd bywyd mewn modd tawelach.

Rhagor o wybodaeth →

Audio & Video Graphic

Sain a Fideo

Adnoddau sain a fideo i’ch helpu i ganfod pethau syml y gallwch eu gwneud i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Children and Young People Graphic

Plant a Phobl Ifanc

Pecyn cymorth iechyd meddwl sy’n benodol ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i ofalu am eich lles meddyliol.

Rhagor o wybodaeth →

Cyrsiau lles

Learn more about mental wellbeing to help yourself and others close to you.

We have compiled a list of free online courses to help you improve your mental wellbeing. Alternatively, if you would like to improve conversations around mental wellbeing, check our the Gwent Connect 5 Workforce Programme.

People working around a table

Rydym yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i ofalu am eich lles meddyliol

Fodd bynnag, os ydych chi’n teimlo bod angen cymorth brys arnoch nawr, defnyddiwch y cysylltiadau yn y ddolen isod.

Flourish Graphic

Dod o hyd i gyfleoedd hybu lles yn eich ardal leol

Ddolenni i’ch helpu i ddod o hyd i ystod eang o weithgareddau a chefnogaeth i hybu eich lles yn eich ardal.

Tirwedd gwent