Skip to main content

Deunyddiau Hyrwyddo Digidol Melo a Gwent Connect 5

Er mwyn eich helpu i hysbysebu Melo, rydym wedi creu’r pecynnau hyn i chi eu lawrlwytho a’u defnyddio.

Connect 5 Leaflet
Chwilio am adnoddau printiedig?

Mae gennym adnoddau printiedig amrywiol gan gynnwys cardiau busnes Melo, posteri Melo, posteri 5 Ffordd at Les a chardiau fflach.

Gweld adnoddau printiedig →

White Logo Melo

Logos Melo Cymru

Yn cynnwys logos Melo Cymru ar gyfer fformatau print a gwe.

Lawrlwythwch nawr ↓

Level 3 Book Illustration

Baneri E-bost

Yn cynnwys baneri llofnod Melo Cymru a Gwent Connect 5 yn Gymraeg a Saesneg.

Lawrlwythwch nawr ↓

PDF File

Taflenni Digidol

Yn cynnwys taflen ddigidol Melo Cymru gyda fersiynau Cymraeg a Saesneg.

Lawrlwythwch nawr ↓

Mental Wellbeing Apps Graphic

Pecyn Cyfryngau Cymdeithasol

Yn cynnwys graffeg lansio penodol Melo Cymru ar gyfer Twitter, Instagram a Facebook yn Gymraeg a Saesneg.

Lawrlwythwch nawr ↓

Gwent Connect 5 trainers Network Graphic

Pecyn Microsoft Teams

Yn cynnwys cefndiroedd Microsoft Teams penodol ar gyfer Melo Cymru a Gwent Connect 5.

Lawrlwythwch nawr ↓

PDF File

Pecyn Meddygfeydd Meddygon Teulu

Yn cynnwys graffeg penodol ar gyfer sgriniau mewnol meddygfeydd.

Lawrlwythwch nawr ↓

Certificate

Graffeg Gwefannau Partneriaid

Pecyn cyflawn sy’n cynnwys graffeg ar gyfer eich gwefan a chopi i gyd-fynd.

Lawrlwythwch nawr ↓

Mental Wellbeing Apps Graphic

Pecyn Cyfryngau Cymdeithasol Connect 5 Gwent i Hyfforddwyr

Yn cynnwys deunyddiau graffeg y gellir eu rhannu ar gyfer pob ardal leol ac un cyffredinol ar gyfer defnydd Hyfforddwyr Connect 5 Gwent yn unig. Ar gael yn Saesneg yn unig.

Lawrlwythwch nawr ↓

Promotional Materials

Poster A4 Melo Cymru

Yn cynnwys poster Melo Cymru dwyieithog.

Lawrlwythwch nawr ↓

Promotional Videos for Melo