Skip to main content

Tystebau Melo Cymru

Beth mae defnyddwyr Melo yn ei ddweud

I fi, mae Melo yn cynnig tawelu rhywun mewn storm.

Rwyn gwybod os bydd angen rhywfaint o gefnogaeth, cymorth ar unwaith arnaf neu os byddaf angen cael gafael ar wasanaeth, gallaf fynd i wefan Melo a chael y wybodaeth honno. Maer wefan hefyd yn edrych yn wych ac yn weledol maen fy nhawelu gydar lliwiau syn wahanol ir naws meddygol arferol a geir ar wefannau eraill. Maer wybodaeth yn syml ac yn hawdd dod o hyd iddi ac rwyn dweud wrth gymaint o bobl ag y gallaf amdani! Rydw i hefyd yn dilyn Melo ar fy nghyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac maer postiadau yn hwyliog, yn gyfoes ac yn ddefnyddiol. Yr ymarferion anadlu yw fy ffefryn! Rwyn rhoir gorau i beth bynnag rwyn ei wneud ar y pryd ac yn dilyn y cyfarwyddiadau ar gyfer 2 funud cyflym o les. Diolch Melo!

Victoria

Mae gwefan Melo yn un o fy mannau ‘troi atynt’ ar gyfer yr unigolion y byddaf yn dod i gysylltiad â nhw drwy fy ngwaith gan ei bod yn hawdd iawn i fynd iddi ac mae ganddi ystod enfawr o wybodaeth a llawer o wahanol fathau o adnoddau i gyd mewn un lle.

Lisa

Rydym wrth ein bodd yn clywed gennych!

An illustration of colourful plants

Dywedwch wrthym am eich profiad gyda Melo – ydyn ni wedi eich helpu i ofalu am eich lles meddwl o ddydd i ddydd? Neu efallai eich bod chi wedi helpu rhywun sy’n annwyl i chi? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Rydym wrth ein bodd yn clywed gennych!

Dywedwch wrthym am eich profiad gyda Melo – ydyn ni wedi eich helpu i ofalu am eich lles meddwl o ddydd i ddydd? Neu efallai eich bod chi wedi helpu rhywun sy’n annwyl i chi? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

An illustration of colourful plants