Skip to main content

Beichiogrwydd

Adnabyddir yn gyffredin fel: beichiog, beichiogrwydd, cael babi, iechyd mamau

Beichiogrwydd

Archwiliwch beichiogrwydd drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Beichiogrwydd ac iechyd meddwl

Efallai eich bod yn chwilio am wybodaeth gan eich bod yn feichiog neu’n adnabod rhywun sy’n feichiog.

Yn Melo rydym yn ymwybodol bod bod yn feichiog yn ddigwyddiad bywyd mawr a gall fod yn amser emosiynol. Os ydych chi’n profi hwyliau isel neu’n teimlo’n isel, yna mae’n bwysig estyn allan am help. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chyngor ar ein gwefan.
Fodd bynnag, ar hyn o bryd rydym yn datblygu mwy o gynnwys yn benodol ar gyfer pobl feichiog. Tra bod y gwaith hwn yn cael ei ddatblygu, byddem yn argymell os ydych yn poeni am y ffordd rydych yn teimlo:

  • Estynnwch allan a siarad â ffrind, aelod o deulu gweithiwr meddygol proffesiynol fel eich bydwraig neu feddyg teulu.
  • Ewch i wefan Iachach Gyda’n Gilydd sy’n cynnwys amrywiaeth o wybodaeth a chyngor i bobl beichiog / rhieni newydd.
  • Neu ewch i wefan 111 GIG Cymru sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor, gan gynnwys canllaw beichiogrwydd. Mae dolenni i’w gweld isod.
Last updated: 14.07.2022

Adnoddau hunangymorth i'r rhai sy'n feichiog

MathTeitlYn gysylltiedig â…Darparwr
Darllen Darllen

Iselder Ôl-enedigol – Canllaw Hunangymorth y GIG

Beichiogrwydd, Hwyliau Isel, Iselder mind
Darllen Darllen

Dull Meddwl Tosturiol ar gyfer Iselder Ôl-enedigol: defnyddio therapi tosturiol i wella hwyliau, hyder a bondio Trechu Iselder: sut i ddefnyddio’r bobl yn eich bywyd i agor y drws i adferiad (Saesneg yn unig)

Beichiogrwydd, Iselder, Rhieni mind
Gwefannau Gwefannau

Cynnwys Amrywiaeth o Wybodaeth a Chyngor i Bobl Beichiog/Rhieni Ewydd/Gofalwyr – Iachach Gyda’n Gilydd

Beichiogrwydd, Gofalwyr, Rhieni mind
Gwefannau Gwefannau

Cael babi os ydych yn LHDT+ – Cael gwybod am ddechrau teulu os ydych yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol neu anneuaidd | GIG (Dim ond yn Saesneg y mae hwn ar gael)

Beichiogrwydd, Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Yn dangos 4 allan o 5 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth a chefnogaeth

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i feichiogrwydd. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

GIG 111 Cymru Logo

GIG 111 Cymru

Mae gwasanaeth ffôn 111 y GIG ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer cyngor iechyd brys ar ba wasanaethau i gael mynediad iddynt neu sut i reoli salwch neu gyflwr a chael mynediad brys. gofal sylfaenol y tu allan i oriau.

Ewch i wefan GIG 111 Cymru ➝
Yn dangos 1 canlyniad