Skip to main content

LHDTAQ+

Adnabyddir yn gyffredin fel: lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws, trawsrywiol, rhyngrywiol, anneuaidd, queer, cwestiynu, LGBTQ, LGBT, LGBTQ+

LHDTAQ+

Archwiliwch LHDTAQ+ drwy sgrolio drwy’r dudalen neu dewiswch opsiwn o’r gwymplen os ydych am neidio i adran berthnasol y dudalen:

Efallai eich bod yn chwilio am wybodaeth fel yr ydych yn adnabod fel LHDTAQ+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, rhyngrywiol, anneuaidd, queer neu holi).

Mae pobl sy’n nodi eu bod yn LHDTAQ+ yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl fel iselder, pryder neu feddyliau hunanladdol. Mae hyn oherwydd nifer o resymau, sy’n cynnwys profi stigma, gwahaniaethu, ynysu cymdeithasol neu eithrio/gwrthod. Mae cymorth a chefnogaeth ar gael os ydych chi’n profi’r teimladau hyn.

Os ydych chi’n profi unrhyw un o’r teimladau hyn, yna edrychwch o gwmpas ein gwefan. Mae gennym ni wybodaeth, cyngor ac adnoddau yn ymwneud ag amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl cyffredin fel hunan-niweidio, meddyliau hunanladdol, iselder, dicter ac anhwylderau bwyta.

Tra bod y dudalen hon yn cael ei datblygu gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael gan y llinellau cymorth / gwasanaethau canlynol.

Last updated: 02.08.2022
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?

Rhowch eich adborth i ni

Mae gwybod beth oedd yn ddefnyddiol neu’n annefnyddiol i chi yn bwysig iawn i ni. Os oes gennych rywfaint o amser, rhowch wybod i ni beth oedd yn ddefnyddiol i chi ac os oes unrhyw beth y gallem ei wella. Diolch.

Adnoddau hunangymorth i'r rhai sy'n nodi eu bod yn LHDTAQ+

Math Teitl Yn gysylltiedig â… Darparwr
Gwasanaeth Gwasanaeth

Chwaraeon Pride – Chwilotwr ‘Clwb Chwaraeon LHDT+ Chwaraeon Balchder’

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind

Cymdeithasau Trawsrywiol yng Nghymru

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

Dod allan – Canllawiau i pobl ifanc trawsrhywiol, anneuaidd neu’n cwestiynu

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

Dod allan – Canllawiau i pobl ifanc lesbiad, hoyw a deurywiol

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Darllen Darllen

FFLAG – sefydliad gwirfoddol cenedlaethol ac elusen cofrestredig, ymroddedig i gefnogi rhieni a teuluoedd ac eu aelodau LHDT+

Rhyw a Rhywioldeb (LHDTRhC+) mind
Yn dangos 5 allan o 18 o ganlyniadau Gweld pob

Llinellau cymorth a chefnogaeth LHDTAQ+ arbenigol

Gweler isod am linellau cymorth sy’n berthnasol i’r rhai sydd LHDTAQ+. I weld ein rhestr lawn o linellau cymorth, ewch i’n tudalen llinellau cymorth.

Stonewall Logo

Stonewall

Mae Stonewall wedi llunio rhestr o sefydliadau sy’n gweithio i gefnogi pobl LHDT yn y DU. Mae’r rhestr yn cynnwys gwasanaethau cymorth ar gyfer lles meddyliol a chymdeithasol, cyngor defnyddiol, cymorth i bobl draws a gwybodaeth am drais a cham-drin.

Ewch i wefan Stonewall ➝
LGBT+ Switchboard Logo

Switsfwrdd LHDT+

Mae Switsfwrdd LHDT+ yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaeth cyfeirio i lesbiaid, dynion hoyw a phobl ddeurywiol a thraws Ð ac unrhyw un sy’n ystyried materion yn ymwneud â’u rhywioldeb a/neu hunaniaeth o ran rhywedd.

Ewch i wefan Switsfwrdd LHDT+ Cymru ➝
Yn dangos 2 allan o 6 o ganlyniadau Gweld pob
feedback

A yw’r dudalen hon yn ddefnyddiol?