Skip to main content

Tystebau Melo Cymru

Beth mae defnyddwyr Melo yn ei ddweud

I mi, mae Melo yn cynnig tawelwch mewn storm.  
Rwy’n gwybod os byddaf angen rhywfaint o gefnogaeth, cymorth ar unwaith neu fynediad at wasanaeth, gallaf fynd i wefan Melo a chael y wybodaeth berthnasol. Mae’r wefan hefyd yn edrych yn wych, ac yn weledol caf fy nhawelu gan y lliwiau sy’n ei gwneud yn wahanol i olwg ‘meddygol’ gwefannau eraill. Mae’r wybodaeth yn syml ac yn hawdd dod o hyd iddi a byddaf yn sôn wrth gymaint o bobl ag y gallaf amdani! Rydw i hefyd yn dilyn Melo ar fy nghyfryngau cymdeithasol ac mae eu postiadau yn hwyliog, yn fodern ac yn ddefnyddiol. Yr ymarferion anadlu yw fy ffefryn! Byddaf yn rhoi’r gorau i beth bynnag rwy’n ei wneud ar y pryd ac yn dilyn y cyfarwyddiadau ar gyfer 2 funud cyflym o les. Diolch Melo!

Victoria

Mae gwefan Melo yn un o fy mannau cyfeirio dibynadwy ar gyfer yr unigolion rwy’n dod i gysylltiad â nhw trwy fy ngwaith, gan ei bod yn hawdd iawn ei chyrraedd ac mae ganddi ystod enfawr o wybodaeth a llawer o wahanol fathau o adnoddau i gyd mewn un lle.

Lisa

Quote Marks Illustration

Mae Melo wedi datblygu gwefan wych i ofalu am les meddyliol staff sy’n gweithio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Mae’r adnoddau hunangymorth, apiau, fideos, deunydd sain, llyfrau, cyrsiau a gwefannau i gyd yn ddefnyddiol iawn ac mae staff yn y gwasanaethau mamolaeth i gyd wedi cael eu cyfeirio i ddefnyddio’r gwasanaeth am ddim hwn. Mae’r holl adnoddau yn ddwyieithog ac yn hawdd eu cyrchu.

Mae lles yn bwysig iawn ac, yn enwedig yn y gweithle, mae’n rhaid i ni edrych allan am ein gilydd ac mae Melo wedi ymdrin â hyn yn berffaith – ewch i weld drosoch eich hun!

Kerry

Rydym wrth ein bodd yn clywed gennych!

An illustration of colourful plants

Dywedwch wrthym am eich profiad gyda Melo – ydyn ni wedi eich helpu i ofalu am eich lles meddwl o ddydd i ddydd? Neu efallai eich bod chi wedi helpu rhywun sy’n annwyl i chi? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Rydym wrth ein bodd yn clywed gennych!

Dywedwch wrthym am eich profiad gyda Melo – ydyn ni wedi eich helpu i ofalu am eich lles meddwl o ddydd i ddydd? Neu efallai eich bod chi wedi helpu rhywun sy’n annwyl i chi? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

An illustration of colourful plants