Skip to main content

Y Present

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar 6 Wythnos am ddim i drigolion Sir Fynwy, Caerffili, Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent.

Mae’r Present yn gwrs ar-lein chwe wythnos wedi’i gyd-ddarparu gan ymarferwyr Iechyd Aneurin Bevan Camau Bwrdd a Chymoedd.

Mae’r cwrs yn cynnig arddull newydd o gyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar a lles, gan annog ymwybyddiaeth gyfeillgar, ystyriol tuag at ein profiad yng nghanol bywydau prysur yn gwehyddu dysgu am ymwybyddiaeth ofalgar, lles a niwrowyddoniaeth.

Mae’r rhaglen yn cefnogi archwilio, darganfod ac ymwybyddiaeth o sut mae pethau i bob person yn eu bywyd.

Sylwch:

Efallai na fydd y Present yn addas ar gyfer y rhai sydd wedi profi trawma neu brofedigaeth ddiweddar sy’n cael effaith sylweddol ar eu hiechyd meddwl a’u lles neu ar gyfer y rhai sydd wedi profi neu sy’n profi argyfwng yn eu hiechyd meddwl yn ddiweddar.

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar 6 Wythnos am ddim

Gall dysgu amrywiaeth o arferion ymwybyddiaeth ofalgar helpu:

  • Ymdopi â Straen a Phryder
  • Gweld a gwerthfawrogi’r pethau da yn ein bywydau
  • Teimlo’n hyderus mewn sefyllfaoedd sy’n achosi straen
  • Gwella’ch perthnasoedd
  • Canolbwyntio a thalu sylw
  • Meithrin caredigrwydd a thosturi
  • Gwella cwsg
  • A llawer mwy

Darparwr cyrsiau

Gyd-ddarparu gan ymarferwyr Iechyd Aneurin Bevan Camau Bwrdd a Chymoedd

Aneurin Bevan University Health Board Logo
Valley Steps Logo

I fynegi eich diddordeb, cysylltwch â’r cyfeiriad e-bost isod.

Bydd ystod o gyrsiau yn dechrau o’r 8fed Tachwedd ymlaen.

E-bostiwch gan ddefnyddio’r manylion isod i fynegi’ch diddordeb mewn mynychu.

thepresent@valleyssteps.org

www.valleyssteps.org